S:1

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır? sorunun cevabı "Arkadaşı Hz. Ebu Bekir " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Arazide, çevrelerine göre daha alçakta bulunan düzlüklere ne ad verilir? Bilgisayarda görüntüyü izlememize yarayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birden çok ilahı benimser? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? “Semaver ve Sarnıç” hikayeleriyle bilinen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki yemeklerimizden hangisi bizim kültürümüze ait bir yemek değildir? Ateşin bulunmasından sonraki aydınlatma teknolojilerinin gelişimi hangisinde doğru sıralanmıştır? Yazar, 1889 yılında İstanbul’da doğmuştur. Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra liselerde öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. Daha sonra Paris Kültür Ataşeliği yapmış, UNESCO’da ülkemizi temsil etmiştir. Romanları, hikâyeleri, tiyatroları yanında çeşitli çevirileri de vardır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Has Hacib’e göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasala-ra dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları hangi uygarlığa aittir? Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Plüton, 1930'da keşfedildikten 2006'ya kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir. 2006'da kendisinden %27 daha büyük Eris isimli uzay cismi keşfedilince Plüton gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Yani 8 yıl öncesine kadar gezegen olarak derslerde öğretilen Plüton 2006'dan bu yana yalnızca bir uzay cismidir.Yukarıdaki örnek olaya göre internette ulaşılan bilgilerin hangi özelliğe sahip olması beklenir?  Buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklara ne denir? "43 278" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sı-fatı kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? Hangi bölmede kalan 0 değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu belirtir? Kuvvet ölçen alete ne denir? Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıylaeşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde denizde yüzülür? Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sohbet yazılımlarının sağlamış olduğu kolaylıklar arasında yer almaz? İnsan başarıya ulaşmak için elinden gelen tüm maddi ve manevi çabayı gösterdikten sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmesine - - - - denirBu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kalbin bir dakikadaki atış sayısını verir?  His ______ mother is old. Üç terimli bir toplama işleminde birinci terim 56, ikinci terim 22 ve toplam 89 ise üçüncü terim kaçtır? Aşağıdaki tarihler ve olaylar eşleştirilmiştir.Bunlardan hangisi doğrudur? • Döllenme vücut içinde gerçekleşir.•  Embriyonun gelişimi ana canlının vücudunda olur.•  Gelişim tamamlandığında yavru, doğum ile anne vücudundan ayrılır.Yukarıda üreme ve gelişim özellikleri anlatılan canlı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav), namazı uzun kıldıran bir imamı uyarmış, cemaatte yaşlılar olabileceğini ve zorlanabileceklerini söylemiştir.Bu olay, Peygamberimizin daha çok hangi yönünü göstermektedir? I. Hayvancılıktan elde edilen verimin yıldan yıla değişmesiII. Tesislerin küçük ve bir ailenin geçimini sağlayacak kapasitede olmasıIII. Dağılışında coğrafi koşulların etkili olmamasıYukarıda verilen ifadelerin hangileri mera hayvancılığının özellikleri olarak gösterilebilir? Saatimizdeki 12 sayısı kuzeyi gösterdiğinde 6 sayısı hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatanpsikolojik süreçleri inceler? Var olan fakat insanlar tarafından varlığı bilinme- yen bir şeyin ortaya çıkarılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinde “-cı” yapım eki sözcüğün gövdesine getirilmiştir?  Kalıcı kar sınırının Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşadakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir