Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ben 19 yaşındayım. Ablam benden 9 yaş büyüktür.
İkimizin yaşları toplamı kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ben 19 yaşındayım. Ablam benden 9 yaş büyüktür.İkimizin yaşları toplamı kaçtır? sorunun cevabı "47" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir?  Tarih, geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini konu edinir. Bu bilgiye dayanarak; I. Yerleşik hayata geçilmesiII. Aya ilk kez ayak basılmasıIII. İnsanoğlunun kişisel gelişimidurumlarından hangileri tarihin konusunu oluşturur? • Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına atmosfer denir.•   Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan oksi- jen, karbondioksit ve azot kaynaklarını geniş ölçüde sağlar.•   Amosfer, fotosentez için gerekli olan güneş ışınını geçirir. Aynı zamanda öldürücü ultraviyole ışınların- dan ve kozmik ışınlardan, uzaydan yağan meteorlar- dan, dünyayı korur.Verilen bu bilgiler aşağıda mealleri verilen ayetler- den hangisi ile ilgilidir? Bir popülasyonun barındırabildiği en fazla birey sayısına ne ad verilir?  Verilen çetele tablosu 1 günde sınıflarda okunan kitap sayısını göstermektedir.Aşağıdakilerden hangisinde sınıf ve okunan kitap sayısı hatalı verilmiştir? Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu’da görev yaptığı dönemde, I. Dünya Savaşı sırasında anasız babasız kalan çocuklara sahip çıkmıştır. Bu meseleyi “Çocuk Davam” olarak nitelen- dirmiş ve “Gürbüzler Ordusu” adını verdiği bu çocuklar için Sarıkamış’ta okullar açmıştır.Kazım Karabekir Paşa’nın bu çalışmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim birimlerinde yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole rastlanmıştır.Bu durum dinin en çok hangi özelliğini göstermektedir? Aşağıdaki hangi sayıdan 134 çıkarılırsa 193 kalır? Aşağıda ikişer, üçer ve dörder sayarak sayı örüntüleri oluşturulmuştur.Hangi örüntüde yanlışlık yapılmıştır? Put the words in order.like1 – my2 – come3 – you4 – party5 – would6 – to7  ? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz(sas)’in (s.a.) çocuklara değer vermesi ile ilgili değildir? *Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek* Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak* Görevle ilgili olduğu konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak* Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemekYukarıda yer alan cezalara uygulanacak fiil ve halleri işleyenlere sırasıyla hangi cezalar uygulanır?