S:1

Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde toplam, diğerlerinden daha büyüktür?

Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde toplam, diğerlerinden daha büyüktür? sorunun cevabı "37 + 43 + 17" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam yoktur? Güneş sistemi ……………………… Galaksisi’nin Avcı (Orion) kolu üzerinde bulunur​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y)  yazınız. (    ) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allah’adua ederiz.(    ) Güzel olan her türlü işe başlarken “maşallah” denir.(    ) Helâl, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.(    ) Selamlaşmak insanları birbirine yakınlaştırır ve kaynaştırır.(    ) İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye besmele çekmek denir. Milli Eğitim Bakanlığının yeni okullar açması hangi hakkın kullanılmasına yönelik birçalışmadır? Beyza nın fen dersinden aldığı ilk iki yazılı puanları  75 ve 94 tür.Beyza üçüncü yazılıdan kaç puan alırsa üç yazılısının aritmetik ortalaması 86 olur?  9 litre benzinle 108 km yol giden araç, 50 litre benzinle kaç km yol gider? Çocukların korunmasında en büyük sorumluluk aşağıdakilerden hangisindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?  Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne denir? “Olvido” isimli şiir aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?  Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitleri’nin  inançlarından değildir? Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlere ne denir? 340 sayısından 260 çıkardığımızda sonuç kaç olur? “Hikaye “ sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ülkemizin iç ticaretindeki payı daha azdır? Aşağıda verilen dört basamaklı sayılar, en yakın yüzlüğe yuvarlanmak istenmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır? Ev hanımı Nilay Hanım, apartmanda toplanacak olan güne katılmak için evden çıkmak üzereyken kocası Murat Bey Nilay Hanım’ın elindeki çeyrek altını görerek “Zaten maddi sıkıntımız var. Niçin bir de o altını komşulara götürüyorsun?” diye sorar. Nilay Hanım ise “Eğer ben bu ay altın götürürsem, gelecek ay da onlar bana getirecek. Belki o zamana kadar altının fiyatı yükselir ve bu işten daha kârlı çıkarız.” der.Nilay Hanım’ın bu cevabı ile Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramının hangi aşamasında olduğu söylenebilir?  Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? 301 + 199 < A  eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Hangi seçenekteki kuvvetler doğru olarak ikiye ayrılmıştır? ma - pı- ra - la - ka - saYukarıda verilen hecelerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulabilir? Yukarıya fırlatılan bir cismin aşağıya düşmesine neden olan ............kuvvetidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen destan - ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerde, metnin yapısını oluşturan ögelerden değildir? İtalya’nın Trablusgarb’ı işgalinin temel nedeni nedir ? In our first lesson, the teacher talked about the classroom rules. She said that we should come to class on time and she wrote on the board:  Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek gösterilebilir?  Komşuluk ilişkileri özellikle sosyal yardımlaşma açısından önemli olduğu gibi ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan kişi ve ailelere toplum içinde destek olur. Bundan dolayı iyi komşuluk sosyal bünyeyi güçlendirir.       Aşağıdaki sözlerden hangisi bu paragrafta anlatılanları destekler? Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir?  Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır? C (a, b) noktası koordinat sisteminde 3. bölgede olduğuna göre D (- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? Okuldaki sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin şartları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?  İnsanda üreme sistemi;I. Üreme hücresi oluşturmakII. Eşey hormonu üretmekIII. Döllenmeyi sağlamakyukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirir? “Kadar” sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır?  Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri  ve  enerji-iş  dönüşümerini inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 3 fazlası 5 olan sayının 56 fazlası kaçtır? Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir