Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir aile, aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir aile, aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapabilir? sorunun cevabı "Gelir, giderden fazlaysa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sosyoloji, “Sosyal düzen nedir?” sorusuna cevap ararken, siyaset, “Düzen nasıl adil olmalıdır?” sorusuna cevap arar.Bu ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir? Peygamberimizin vefat ve doğum tarihleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Dayanışma ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal’in isteği ile Sivas’ta “İrade-i Milliye” adlı gazete çıkarılmaya başlanmıştır.Bu durum Mustafa Kemal’in, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi oluş bildirmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?        Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?                   Türk şiirinin tamamiyle Avrupai bir görünüş almasındakipayı büyüktür. Onun şiiri, şekil bakımından Avrupaiolduğu gibi iç unsurlarıyla da tamamiyle Batılıdır. Anlamınbir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldıraraksone şekline büyük rağbet kazandırmış, divan şiirininmüstezat şeklini serbest müstezata çevirmiştir?Bu parçada sözü edilen şairle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Her gün bir saat ders çalışıyorum.Cümlesindeki eylemin olumsuz soru biçimi hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumların ortak özelliğidir?  Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?