S:1

"Çocuğu beşiğe koydu." cümlesinde hangisi iş bildiriyor?

"Çocuğu beşiğe koydu." cümlesinde hangisi iş bildiriyor? sorunun cevabı "Koydu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Eğimi 2 olan ve (1, - 4) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.Noktalı virgülün bu işlevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz ... ... devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ‘-ler, -lar ‘ eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul anlam katmamıştır? Acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Sallanmakta olan bir salıncak hangi hareketleri yapar? Aşağıdakilerden hangisi bir milletin bütün bireylerini birbirine bağlayan ortakdeğerlerden biri değildir? Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir? İnsanların uzak yerlerle hızlı ve kolay iletişim kurmasını sağlayan ilk araç aşağıdakilerden hangisidir? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Hz. Muhammedin peygamberliğinin 10. yılı, İslam tarihinde hangi isimle bilinir? Aşağıdakilerin hangisinde eylem gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir? I- Çoban Yıldızı II- Kuyruklu Yıldız III - Güneş Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yıldızdır? Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek. anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir? Çağrı altı yaşında okula başladı. Çağrı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir? Hz. Muhammed (SAV), annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır? • Tüm dünyada Türk tatlısı olarak bilinir.• Düğünlerde, ziyaretlerde misafirlere ikram edilir.Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir? 132 yumurtanın önce çeyreği satılmıştır. Sonra 49 yumurta daha satılmıştır. Geriye kaç yumurta kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı söyleyişe başvurulmuştur? Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, Ey Allahın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim! dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:...Allahım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? I. Uzaklık birimidir.II. Zaman birimidir.III.Gök cisimleri arasındaki mesafe belirtilerken kullanılan birimdir.Işık yılı ile ilgili yukarda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinde yanlışlık yapılmamıştır? "Dün bize erken geldiler." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır. II.Savaşın süresi uzamıştır III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştırYukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir? • Fıkıh usulünü bilmelidir.• Arapçaya hakim olmalıdır.• İslamiyetin genel hedeflerini bilmelidir.• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır? Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına göre sosyal ve ekonomik haklardandır? Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? Aşağıdakilerden hangisi belediyeyi oluşturan organlardan biri değildir? Rönesans Döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen Son Akşam Yemeği adlı eserin ressamı, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk kaç yılında doğdu? I. TeizmII. PanteizmIII. AteizmYukarıdakilerden hangileri Tanrının varlığıyla ilgili farklı bir görüştür? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? 1700 yılındaRusya ile yapılan İstanbul Antlaşmasına göre Azak Kalesi Rusyaya bırakılacaktı.Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir