S:1

"Derslerimize günü gününe ... " sözünde noktalı olarak bırakılan yere hangi kelimeyi getirirsek tam bir cümle olur?

"Derslerimize günü gününe ... " sözünde noktalı olarak bırakılan yere hangi kelimeyi getirirsek tam bir cümle olur? sorunun cevabı "Çalışmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
 Kaynama süresince maddenin sıcaklığı ………………… kalır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki durumlardan hangisi Bir müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir.  Hadisine uygun bir davranış olamaz? Hasta ziyaretine giden bir kişi, hastaya ne söyler? Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür ? ................... yoluna kaçan cisim çıkarılamıyorsa kazazedenin sırtına ,iki küreğinin  arasına  5-7 kez orta sertlikte vurulur.Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne gelmelidir ? Allah peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından seçmiştir.Bu metinde peygamberlerin hangi sıfatından söz edilmektedir? Peygamberimizle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Ø  İki doğru arasındaki mesafe değişmez.Ø  Tek bir noktada kesişir.Ø  Birbirlerini dik olarak keserler.Ø  Ortak noktaları yoktur.Ø  Aynı doğrultuda hareket ederler.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi paralel  doğrulara aittir? Aşağıdaki devletlerden  hangisi, Abbasilerin başkenti Bağdat’ı 945  yılında  ele  geçirerek  halifeyi baskı altına  almışlardır? Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ünlü düşmesi yoluyla oluşmamıştır?   Aşağıdakilerden hangisi dağınık yansımaya neden olur?  - Amerika’daki Amişler- Kenya’daki Pokotlar - Hip Hop - ArabeskVerilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? “Zülfikar” adı verilen kılıç hangi halifeye aittir? İnsan tabiatın en zayıf,ama düşünebilen yaratığıdır.Dimağında hafif bir bozukluk,bir damlacık su onun ölümüne sebep olabilir.Tabiat olayları,sel,çığ,deprem…insandan kat kat güçlüdür,ancak tabiat bu gücünün farkında değildir.İnsan,evrenin kendinden daha güçlü olduğunu bilir,evrense bunu bilmez. Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine özellikle başvurulmuştur?   Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ne denir? Yolda karşılaşılan birine selam vermek aşağıdaki hangi kuralla girer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır? Ayşe  -  -  -  -  in  the  school  volleyball team while she - - - - to primary school. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır? Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Bir basamaklı kaç farklı asal sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir?  Milli egemenlik ilkesi; I. CumhuriyetçilikII. MilliyetçilikIII. HalkçılıkAtatürk ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. Uzun kenarı 80 m olduğuna göre çevresi kaç m dir? ____________?She is at the park.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki soru biçimlerinden hangisi yazılmalıdır? 407,102 verilen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Hangi cümlede zamir yoktur? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde dilek-istek anlamı yoktur? Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir? Elektron ilgisi ile ilgili; I. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir.II. Aynı periyotta elektron ilgisi en fazla olan element 7A grubunda bulunur.III. Elektron ilgisi büyük olan elementin elektronegatifliği de genellikle büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Çubuk mıknatısı bir ip ile bağlayıp sallandırırsak kırmızı ucu nereyi gösterir? Likya Uygarlığı Antik kentleri hangi ilimizdedir? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?   (3x + 7) . (4x - 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x’in katsayısı kaçtır?  Okul araç ve gereçlerini neden korumalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir