S:1

Dayımla birlikte deniz kıyısında .................... kelime dizisinin cümle olması için, noktalı yere hangikelime getirilmelidir?

Dayımla birlikte deniz kıyısında .................... kelime dizisinin cümle olması için, noktalı yere hangikelime getirilmelidir? sorunun cevabı "Yürüdük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Bu günkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları bu amacın gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.            Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı... Kısaca iyi vatandaş daha da okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır. (2  soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)  Okumanın en önemli faydası nedir?   "Bana göre bu resim daha güzeldir." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? I.    1998 yılında doğdum.                             II.   2004 yılında okula başladım.III.  2000 yılında kardeşim oldu.                       IV. 1999 yılında deprem oldu.Yukarıda olaylar kronolojik bir sıraya  konulduğunda  hangisi doğru bir sıralama olur? “Elvan çiçekleri takma başına,                        Kudret kalemini çekme kaşına,                        Beni ağlatırsan doyma yaşına.                        Ağla göz yaşını sil melul melul.” Yukarıdaki  dörtlükte kullanılan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?                         ( 90 + 05) x 0 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve devletin demokratik olduğunu belirten ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?  Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Varlıkların kendiliğinden oluşmayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür?  Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 5 ile tam olarak bölünebilir? 7,9 - 9,200 - 6,276 - 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıylaeşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisiyanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi Ankara İli’nin beşeri özelliğidir? Türk İslam Devletlerinde eğitimin omurgasını medreseler oluştururdu. Karahanlılardan, Osmanlılara kadar büyük gelişme gösteren bu kurumlar, çağının en modern okulları olmuştur.Medreselerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bulunmamaktadır?   I- Saltanatın kaldırılması II- Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi III- Çeşitli fabrikaların açılması IV- Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olması Yukarıdakilerden hangisi Atatürk’ün“Cumhuriyetçilik”  ilkesi ile ilişkilendirilebilir?  “ Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.”Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisidir?  5 . 40 : 8 - 52  işleminin sonucu kaçtır? (I) Türkiye, bitki çeşitliliği (biyoçeşitlilik) açısından dünyanın en şanslı coğrafyalarından biridir. (II) Bütün Avrupa’daki bitki çeşidi sayısı 12.000 iken Türkiye’deki bitki sayısı türü on binin üzerindedir. (III) Bir bu kadar zengin çeşitliliğe de hayvanlar açısından sahiptir Türkiye. (IV) Ülkemizin biyoçeşitliliğini koruma çalışmalarında çok geç kalmışız. (V) Bazı bitki ve hayvan türlerinin neslinin tükenmesini önleyememişiz ya da önlememişiz. (VI) Bu türler dünyanın değişik yerlerinde varlğını sürdürseler de artık bizim topraklarda yaşamamaktadır.Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Kübra Hanım, kilosu 3,5 TL olan soğandan 1,7 kg; kilosu 4,8 TL olan patatesten 3,6 kg alıp,satıcıya 25 tl verdi. Geriye kaç TL para üstü almalıdır? Herkes”yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Anayasanın bu maddesi hangi hakkı korumaya yöneliktir? Hindistana 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlayan devlet ……………………………… dirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? İslam tarihinin ilk mescidi nerede yapılmıştır? Aşağıda verilen;I. Vantilatör pervanesinin hareketiII. Yağmur damlasının yere düşmesiIII. Keman telinin hareketiolaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? "İlk Çağ'da ülkem İyonya' da, Tales ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.MÖ 585'teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır."İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir? Sınıfımızın mevcudu 28' dir. Sınıfımızdaki öğrencilerin 8’ i kız olduğuna göre, kaç tanesi erkek öğrencidir? ‘’Temiz ‘’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır. . Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’ya özgüdür? “karanlıktan – çok – bazıları - korkar” kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime en sonda yer alır? 64 doğal sayısının basamak değerleri farkı kaçtır? Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri  ve  enerji-iş  dönüşümerini inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? “... Yiyiniz, içiniz; ancak israf etmeyiniz. Biliniz ki Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf süresi. 31. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Prokaryot bir canlı aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Tahta parçaları, plastik şişe, pinpon topu gibi maddelerin ortak özelliği hangisidir? Virüsü vücuda girdikten hemen sonra hastalık ortaya çıkmadığı için, 3 ay sonra ELISA testi adı verilen testin yapılması önerilen bir hastada hangi hastalıktanşüphelenilmektedir?  Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya tamamını alaya alarak biçimini bozmadan gülünç etki yaratmayı amaçlayan oyun türüne ne ad verilir?  Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk cumhurbaşkanı kimdir?  Aslılar 2800 TL’ye televizyon aldılar. Babası 685 TL’sini peşin verdi. Kalanı da 5 taksit yaptırdı. Aslı’nın babası her ay kaç TL taksit ödeyecektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir