S:1

"Sıcak su musluğu kırmı­zı, soğuk su musluğu da yeşil renkle belirtilmiştir."
Cümle­sinde suyun özelliklerini han­gi sözcükler bildirir?

"Sıcak su musluğu kırmı­zı, soğuk su musluğu da yeşil renkle belirtilmiştir."Cümle­sinde suyun özelliklerini han­gi sözcükler bildirir? sorunun cevabı "sıcak – soğuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kök halindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok özel ad vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? x ve y birer doğal sayı ve x . (y-1) çift doğal sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? sıra, para, kara, çıra kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda olur? Amasya Genelgesinin Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile Kurtuluş Savaşının ................ belirlenmiştir.Verilen cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi çevreyle ilgilidir? Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ece, görkemli manzarayı görünce çok heyecanlandı. cümlesinde hangi kelime bir varlığı nitelemiştir? Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından değildir? When she was 5 years old, she ............ read some of her sister´s books. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? (I) Hitit Devleti, MÖ 1600lü yıllarda kurulmuştur. (II) Hitit Kralı I. Hattuşili tarafından Hattuşaş başkent seçilmiştir. (III) Hattuşaş şu an Çorumun Boğazkale İlçesindedir. (IV) 1986 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır. (V) Burada bulunan 30 bin kil tablet Hititlerin sosyal ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman/anlam kayması yoktur? Hukuk, edebiyat, mantık, tefsir, sosyoloji ve tarih alanlarında öğrenim görmüş ve çalışmalar yapmıştır. Bilim insanları tarafından sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu kabul edilmektedir. Tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi sosyal bilimlerin temelini oluşturan görüşlerine yer verdiği Mukaddime adlı ünlü eseri yazmıştır. Coğrafyanın insan yaşamı üzerine önemini vurguladığı Coğrafya kaderdir. sözü ona aittir.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları endüstriyel lüksün bir buluşu olarak tanımladı. Çünkü endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise Türkiyenin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin var olma sebebi, dünyadaki örneklerinden farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli ekonominin bir buluşu hâline geldi.Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İnsan hakları tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, zenginlik gibi farklar gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Tarih boyunca hemen hemen her toplumda insanca yaşama arzusu insan haklarının özünü teşkil etmiştir.Bu metne göre insan hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? • Dişleri temizlemek• Umre yapmak• Selamlaşmak• Yoksula yardım etmekYukarıda verilenler hangi kavramla alakalıdır? Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ? Ağaç-kağıt arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? (I) Annem Bitlis'te tereyağı ve yoğurt yapardı. (II) Bunları pazarda satardı. (III) Ayakkabılarım eskimesin diye altlarına lastik çakılırdı. (IV) Giysilerimiz yamanırdı ama kimseye muhtaç olmazdık. (V) Babam hayatı boyunca kimseye muhtaç olmak istemedi.11. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi geniş aileye örnek olabilir? Milyonlarca yıl önce yaşmış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntıları...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 45 sayısının onlar basamağının basamak değeri kaçtır? Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Annem, 10 TL ye aldığı 5 litrelik çamaşır suyunun yarım litresini kullandı. Annemin kullandığı çamaşır suyu kaç liradır? Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız. Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem özel ad hem de tür adı olarak kullanılmaktadır? Perde sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Kış mevsiminde karalar denizlere oranla daha fazla soğuyarak yüksek basınç alanı oluşturur. Aynı mevsimde denizler ve okyanuslar üzerinde alçak basınç alanı vardır. Bunun sonucu olarak karaların iç kesimlerinden denize ve okyanuslara doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgârlara kış musonu denir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? I can count numbers and I am good at Maths and economy. İki basamaklı 7A sayısı asal olduğuna göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi hikâyesinin özelliklerinden değildir? erimek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamlıdır? Bir kenarının uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Hi, my name is Karen. I am 25 years old. I live in England but I am not English. I am Spanish. I am a doctor at a hospital and I love my job. I get up very early and go to work at 07.00 in the mornings. I have blue eyes, long straight fair hair. I am shy and I dont like talking much. My favourite hobby is listening to music but I cant sing a song.Karen - - - - . "Kişilerin yaşamını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir."Tanımı verilen kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir