S:1

Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kırıldıklarında mıknatıslık özelliği kaybolur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Charles : A lot of people die because of this risky job every year. Do you know that?Richard :Yes, I know it is dangerous but well paid. I need - - - - for my education.Charles :You are right. It is your decision. Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin noktalama işareti yanlış konulmuştur? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın en içinde bulunan, en sıcak katmanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi babamızın kardeşidir? Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Göç veren yerlerde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından daha azdır.Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde erkek nüfus oranı daha azdır? Cotton is .................... in warm places.A) caughtB) builtC) frozenD) grown We have got a house. - - - - house is in Ankara. 1. Az önceki anne çocuk2. Döndüler elde ekmekle4. Camdan ve hep aynı yereYukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Ablasının yaşı, Asiyenin yaşının 2 katından 4 eksiktir. Ablası 14 yaşında olduğuna göre, Asiye kaç yaşındadır? Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir tahta kutu 30 Nluk yatay kuvvet etkisiyle 1 m yer değiştiriyor.Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç Jdir? Sürücülerin dönel kavşaklardaki dönüşlerde, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Kuzeybatı aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin sonuçlarından biri değildir? Risaletün-Nushiye adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? |-20|, 15, |-17|, |-1| Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez? Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde eşin seçildiği grup ölçüt olarak alınmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir