S:1

Bugünün işini ............ bırakma.
Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?

Bugünün işini ............ bırakma.Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? sorunun cevabı "Yarına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır? Üç bin sandığın tutarı bin dokuz yüz yirmi lirayı patrona teslim etti.Yukarıdaki cümlede çekim eki almış kaç sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Atmosferdeki su miktarı yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Ekvatordan kutup- lara ve kıyılardan iç kesimlere gidil- dikçe su buharı miktarı azalır.Bu bilgiden yararlanarak aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır? I. Eskiden insanlar Dünyanın öküzün boynuzlarının arasında olduğunu düşünüyordu.II. Eskiden çağlarda insanlar, Dünyayı düz bir tepsi sanıyorlardı.III. Eski Mısırlılar, Dünyanın büyük bir kutuya benzediğine inanıyorlardı.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Marketten 6,125 kg domates , 8,21 kg portakal , 1,298 kg biber aldım.Buna göre , aldığım ürünlerin toplam ağırlığını bulalım. - - - - insan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşüncehayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisini 3.sınıf öğrencisi Salih yapabilir? Bilimsel yazıların - - - - bölümünde makalede geçen her türlü terim ve kısaltmanın ne anlama geldiği açıklanmalıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki metin türleri gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Deniz kıyılarında akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi oluşur? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 20 cm b = 30 cm c = 25 cm I. KloroplastII. RibozomIII. Endoplazmik retikulumIV. KofulV. MitokondriYukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? Üçüncü derece yanıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "Sen şunu parkta mı buldun?" cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi hangisidir? Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim vardır? Yemeğin bereketi yemekten önce...........,yemekten sonra da elleri ve ........ yıkamaktadır?Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Peygamber Efendimizi örnek almanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri ............................... araç kullanmaktır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? 40'dan geriye doğru beşerli sayma yapan bir öğrenci 25' den önce hangi sayıyı söylemelidir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? 1868 - 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan - - - -, şeri mahkemelerde 1877 - 1926 yılları arasında hukuki kaynak olarak kul-lanılmıştır.Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yer, aşağıda-kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ........... denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 48 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Çığ, hangi alanlarda daha çok gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin oynadığı oyunlardan birisi olamaz? DNAdan mRNA üretilmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Türkleri denizlerle kaynaştıran ilköncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir? -5in 2 katının 1 fazlası kaçtır? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Sigaranın içinde bulunan ve bağımlılığa neden olan madde hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir