S:1

Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 23 ve kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır?

Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 23 ve kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır? sorunun cevabı "281‬" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Millet-i Sadıka olarak adlandırılmıştır? Aşağıdaki araçlardan hangisinde pil kullanılır? Sınıf başkanını kim seçer? Hz. Peygamber, şöyle buyurmuştur:Allahın emir ve yasaklarını uygulayan kimse ile yasakları işleyen kimselerin durumları, bir gemiye binip kura çekerek geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer. Öyle ki alt katta oturanlar, su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin yanından geçip onları rahatsız ediyorlardı. (Alttakiler bu duruma son vermek için) bir balta alarak geminin dibini delmeye başlasalar, üsttekiler hemen gelip, ‘Yahu ne yapıyorsunuz? diye sorunca alttakiler, ‘Biz su ihtiyacımızı görürken sizi rahatsız ediyorduk, hâlbuki suya muhtacız, şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek suyu bu şekilde elde edeceğiz. deseler ve üsttekiler bu işte onlara engel olsalar hem kendilerini kurtarırlar hem onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onları helak ederler hem de kendilerini helak ederler. (Hadis-i şerif)Metni verilen hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti, 1402 - 1413 yılları arasında yaşanan Fetret Devrine aşağıdaki hangi savaş sonunda girmiştir? Bir haftada kaç gün vardır? Okumak, uyumak, uzamak fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? Ayın yüzeyinde gök cisimlerinin çarpması sonucunda oluşan derin çukurlara ne ad verilir? İki yüzlü olma Dedikodu yapma Bencilce davranma Başkalarını kıskanmaBu davranışların giderek arttığı bir toplumda, uzun sürede aşağıdakilerden hangisinin daha çok ortaya çıkması beklenir? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ergenlik döneminde olan oğlunun içine kapanık ve ailesi ile sürekli tartışma halinde olduğunu fark eden baba bir uzmandan görüş almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzmanın görüşü olamaz? Yanma olayının gerçekleşmesi için hangisi gerekli değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi çevreyi korumak için yapılması gereken davranışlardan biri değildir? Mustafa Kemal, Selanikte askerlik görevini sürdürürken bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışarak İstanbuldaki gelişmeleri yakından takip ediyordu.Mustafa Kemalin Selanikteki bu faaliyetleri, Millî Mücadeledeki liderliğine hangi açıdan katkı sağlamıştır? Ahirette insanların bütün amellerinin tartılacağı adalet terazisine ne ad verilir? İnsanların, savaş, terör, doğal afet nedeniyle bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmelerine ne ad verilir? Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine asılan Hoş geldin Ramazan vb kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resime..........denir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir Bir müzik dosyası 4 MB(MEGABAYT) olduğuna göre, 2 GB(GİGABAYT) kapasitesi olan bir USB Bellek kaç tane müzik dosyası alır? Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyen- ler ile birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.Bu metin aşağıdaki surelerden hangisinin mealidir? Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesi dikkat edilecek özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ne denir? Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı,fenalık,ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt veriyor. ( Nahl suresi, 90.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan hususlardan biri değildir? "Çiçek koparırken eline diken batan Elifin canı yandı." tümcesi hangi duyu organı ile ilgilidir? John :Oh my God! It is our wedding anniversary today. I need to buy something for my wife.Ricky :You can buy some flowers for her.John :You are right. - - - -?Ricky :Over there. I. Edebî ürünlerin söyleyeni belli değildir.II. Başlangıcından XI. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar.III. Sözlü Dönemin başlıca edebiyat ürünleri koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır.IV. Sagu adı verilen şiirler halk edebiyatındaki ağıt nazım türüne karşılık gelir.V. Dinî konuların ele alındığı destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Sözlü Edebiyat Dönemi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki tamlamaların hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Olgu, kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Aşağıdakilerden hangisi olguyu ifade eden cümlelerden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcükler birbirinin sesteşi olarak kullanılmamıştır? İnsanların hayatından farklı farklı hikâyeler ortaya çıkar. Hayatın, hikâye formuna girmesi için anlatılması gerekir. Hikâye anlatılırken gerçekler kurguyla yeni bir şekle girer. Böy- lece yazarın ortaya koyduğu hikâyenin içine, gerçekte olmayan pek çok öge girer. Okur da hikâyeyi kendi yorumuyla birlikte okuyarak hikâyede olmayan birçok anlama ulaşır. De- memiz şu ki - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Atatürk, vatanını ve milletini çok.................. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir İki çuvaldan birinde 30 kg un diğerinde 40 kg toz şeker vardır. Çuvaldaki un ve şeker aynı büyüklükte poşetlere hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde konulacaktır. Bu iş için kullanılacak poşetler kaçar kilogramlık olabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyeti kabul eden Türk devletlerinden biri değildir? Ahmet Öğretmen, üçgenler konusunu işlerken önce konu ile ilgili tanım ve kuralları anlatmış. Sonrasında ise konu ile ilgili örnekleri çözmüştür. Bu sürecin sonunda genel bir özet yaparak dersini bitirmiştir.Buna göre Ahmet Öğretmenin uygulamaları aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisine uygundur? "Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi oruç çeşitleri arasında yer almaz? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilkmeclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir? İman edip, ibadet etmeyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tomorrow - - - - a hard day for you. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir