S:1

Aşağıdaki kurum adlarından hangisi yanlış yazılmıştır?

Aşağıdaki kurum adlarından hangisi yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Milli eğitim bakanlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Yabancı seyyahların eserlerinde Osmanlı Devleti ve Türkler ile ilgili verilen bilgilerde;Temiz ve sağlıklı olmak için sık sık hamama gidiyorlar, her yerde hamam var.Toplumun herkesimi mahkemelerde din ayrımı olmaksızın yargılanmaktadır.Türk askerleri savaşırken silahının ucunda cenneti gördüğü için cesur Savaşıyorlar.Bu bilgilere göre;I. Misafirperver bir toplumdur.II. Osmanlıda eşitlik ve hoşgörü vardır.III. İnançları savaşçı kimliklerini etkilemiştir.Yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş ve hareket bildiriyor? Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Aşağıdaki deyimlerin hangisi "çok güzel konuşmak" anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra ekonomik yaşamlarında önem kazanan unsurlardan biri değildir? İzmiri işgal ettiğinde bu olaya tepki göstererek yunan askerlerine ilk direniş gösteren kahramanımız kimdir? Yılmaz Kuyumcu; dün akşamüzeri, üç kişi tarafından soyuldu. Bu kişilerin ikisi kuyumcuyu, müşteri gibi davranıp oyalarken diğeri bilezikleri hızlı bir el hareketiyle cebine koydu.Bu haber yazısında 5N 1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır? Şinasinin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş, Şinasi Parise gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. Vatan yahut Silistre adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosaya sürülen yazar, V. Muratın tahta çıkmasıyla İstanbula dönmüş ve Kanun-i Esasinin hazırlanışında görev almıştır. Kısa bir süre sonra tutuklanarak Midilliye sürülmüştür. Sakız Mutasarrıflığı görevindeyken vefat etmiştir. Vatan şairi olarak anılır. Çok yönlü bir sanatçıdır. Gazetecilik yapmış; şiir, roman, tiyatro, eleştiri gibi türlerde eser vermiştir. Yaşamı boyunca vatan, millet, hürriyet gibi kavramların savunucusu olmuştur.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? I. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsele örnek yoktur? "Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir.....................dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir? Nitelikleri toplum tarafından belirlenen, toplumları meydana getiren insanların her birine denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir? Okunuşu İki yüz milyon bin elli altı olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır? Vahiy meleği hangisidir? Hangi cümlenin sözcük sayısı daha azdır? Ortak kullanım alanlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun kullanılması aşağıdakilerden hangisine daha çok etki yapar? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurum ve kuruluş adlarının yazımında bir hata yapılmıştır? Dinimiz borç alıp vermeyi serbest bırakmıştır. Ancak Peygamberimiz ödeme imkânı olduğu halde Borcunu ödemeyi geciktirmeyi .............. olarak görmüştür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? ( I ) Sözcükler birtakım işaretlerdir.( II ) İnsan bu işaretlerle düşünür.( III ) Düşünürken nesnelerin yerine işaretleri yani sözcükleri koyar.( IV ) Bir insanın söz dağarcığının zenginliği, ancak başkalarının söz dağarcığıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkar.( V ) Bu, zihnin işlemesini kolaylaştırır, çabuklaştırır.( IV ) Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa zihin o kadar iyi işler.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Aşağıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devletinin fethettiği şehirlerde farklı dinlere ait ibadet yerleri varlığını devam ettirmiştir. Egemenliği altındaki gayrimüslimler dinlerini serbestçe yaşamışlardır.Bu durum, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Dora çiftlikte 35 tavuk, 27 inek saydığına göre, çiftlikteki tavuk ve ineklerin ayaklarının toplamı kaçtır? Kuran-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi dö- neminde kitap haline getirilmiştir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Deniz ve okyanus sularının canlı hayatına önemli katkıları vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu katkılardan biri değildir? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III. Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısına tam olarak bölünemez? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuran Hz. ................e indirildi. Peygamberimizin vefatından sonra Hz .................. tarafından kitap haline getirildi. Hz. ........... tarafından da coğaltıldı. Boşlukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Hangi cümlede yazı hatası vardır? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz(.....) Aile bütçesinden artan parayı zor zamanlar için ayırmalıyız.(.....) Ekmek israfı, su israfı, elektrik israfı, kağıt israfı sadece bizim bütçemize zarar verir.(.....) Bilinçli tüketici ürünün son kullanma tarihine dikkat etmelidir.(.....) Evimizde üstlenmemiz gereken sorumluluklardan biri de bulaşık yıkamaktır.(.....) Çocuklar da bir işte çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmalıdır. Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargah olarak kullanmıştır? Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir. Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder? Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz? Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır? Odada ................. masa vardı.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse masa sözcüğünü nitelenmemiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir