S:1

Kumsalda binlerce deniz yıldızı var. Cümlesinde kaç tane hece vardır?

Kumsalda binlerce deniz yıldızı var. Cümlesinde kaç tane hece vardır? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İzmir’in bazı eski köşkleri ve konakları restore edilerek yeniden yaşama kavuşturuldu. Peterson Köşkü, büyük bahçesiyle; Murat Köşkü de çeşitli imkânlarıyla halka açıldı. Pasaport İskelesi ise geçmişe ait mimarî kimliğini öne çıkartan, kentin anılarına saygılı ve özgün tasarımıyla hizmet vermeye başladı. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 3–B sınıfında en uzun boylu öğrenci Ceylan’ dır. En kısa öğrenci ise Melike’dir. Ceylan’ ın boyu 1 m 48 cm, Melike’nin boyu ise 1 m 14 cm’dir.Buna göre Ceylan, Melike’den kaç santimetre uzundur?  “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!”(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? Aşağıdaki sorular doğruysa başına (D), yanlışsa başına (Y) yazınız.(...) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) cömertliğinden dolayı el-Emin lakabı verilmiştir. (...) Hz. Peygamber çocukları görünce onlara selam verirdi. (...) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), cennet gençlerinin efendileridir. (...) Hz. Peygamber torunlarını çok severdi fakat namaz kılarken kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. (...) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) dört çocuğu vardır. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez? Güneş’in özellikleri ile ilgili olarak I. Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.II. Üzerine düşen ışığı yansıtır.III. Kendi etrafında döner. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerinden biri değildir? Sanat eseri her şeyden önce bize yaşama sevinci aşılamalı. Bir sürü ufak tefek tasa içinde boğulup giderken bizi kendimize getirmelidir. Yaşamakta olduğumuzu hatırlatmalı; en büyük hediyenin, en büyük mucizenin yaşamın ta kendisi olduğunu tekrarlamalıdır. Bunu yapamayan sanat eseri de asıl görevini yerine getiremeyecektir.Bu metinde sanat eserlerinin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? I. Kant´ın ahlaki eylem konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?                Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir? Demokratik sistemlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?  Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminden önce icat edilmiştir? He - - - - football two hours ago. Çeşitli minerallerin  birleşmesi ile oluşmuş katı maddelere ne denir ?  “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…’’ (Kehf suresi, 29. ayet) Verilen ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, yargının nedeni durumundadır?  “kitap ile kitaplık” arasında bir anlam ilişkisi vardır.Aşağıdaki sözcük guruplarının hangisinde böyle bir anlam ilişkisi yoktur? Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin “de” halinde bir sözcük vardır?  Yanlış eşleştirilmiş kelime grubunu işaretleyiniz 1,2+3,75      işleminin sonucu kaçtır? “Sana her şeyi anlatacağım. Annen hasta fakat ameliyat olursa tamamen iyileşecek.” Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi zamirdir? Birler bölüğü 456, binler bölüğü 605 olan doğal sayı ile binler bölüğü 398, birler bölüğü 28 olan doğal sayının farkı kaçtır?  Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak ders planı hazırlayacak olan Derya Öğretmen, etkinlikleri bireysel farklılıkları dikkate alarak ve farklı zekâ alanlarına uygun olarak hazırlamak istemektedir.Buna göre Derya Öğretmen’in, ders planında yer verdiği hangi etkinlik Çoklu Zekâ Kuramı ile bağdaşmaz?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocukların yapmaması gereken yanlış davranışlardan biridir? "Can a monkey climb trees?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyenlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır? Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere …….. adı verilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat Dönemi’nin öncü sa-natçıları bir arada verilmiştir? Böbrek yetmezliği teşhisi konulmuş hastalar 1944 yılındanönce herhangi bir tedavi uygulanamadığı içinyaşamlarını yitirmekteydiler. 1944 yılında Hollandalıbir doktor tarafından diyaliz makinesi yapılmış hastabireyin kanı vücut dışında bir makine tarafından zehirliatıklardan arındırılmıştır.Sadece bu açıklamaya dayanarak,I. Diyaliz cihazı kandaki atık maddelerin bir kısmınınayıklanarak kanın temizlenmesine yardımcı olur.II. Teknolojik uygulamaların gelişmesi sayesindeböbrek yetmezliği nedeniyle yaşanan can kayıplarıazaltılabilmiştir.III. Bu uygulama sayesinde tüm böbrek hastalıkları tamameniyileştirilmektedir.yorumlarından hangileri yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün en belirgin özelliğidir? Ürünlerin üretim, dağıtım, tüketimleri ile ilgili,I. Tarlada buğday yetiştirmek - üretimII. Marketten bisküvi almak - dağıtımIII. Yemekte ekmek yemek - tüketimEşleştirmelerinden hangileri doğrudur?  ………..  duyusuyla maddelerin sertlik, yumuşaklık, esneklik, gibi özelliklerini algılarız.Yukarıda verilen cümlede noktalı yere gelmesi gereken duyu organımız hangisidir? “gideceğiz – hafta – çarşıya – sonu”Yukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı cümle hali hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmada süzme yöntemi kullanılmaz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir