S:1

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için neye ihtiyaç duyarlar?

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için neye ihtiyaç duyarlar? sorunun cevabı "Havaya, besine ve suya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sınıf başkanını kim seçer? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir çocuklar? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? Her yıl 23 Nisanda dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bozunmaya örnektir? 1. ...Her şeyi Allah yaratmış, yarattıklarına bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir.(Furkan suresi, 2. ayet)2. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz, onunla (kupkuru) ölü bir memlekete hayat veririz... (Zuhruf suresi,11. ayet)Bu iki ayetle ilgili olmayan yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Hayvanlar yabani ormanda yaşarlar. cümlesinde hangi sözcükler yer değiştirirse anlamlı ve kurallı bir cümle elde ederiz? Bir fıçıda 18 litre su vardır. 3er litrelik 3 bidonu su ile doldurursak geriye fıçıda kaç litre su kalır? İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması,üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? SıvılardabasınçP=h.t.gbağıntısı ile bulunur.Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak) Bir cebirsel ifadede değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya .............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir resim dosyasıdır ? Atatürkün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir? Evrende bizi mutlu edebilecek o kadar şey var ki... Ne yazık ki bizler bunların birçoğunun farkında değiliz. Mutlu olmak istiyorsak gerçekten temiz bir ruha, dünyadaki güzellikleri görebilecek bir göze ve bir çocuk kalbine sahip olmamız gerekir.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İnsanoğlu çok uzun bir süre enerjik ve güçlü kalacak şekilde dünyaya gelir. Bir insan uygun şekilde beslenir, spor yapar ve uykusuna dikkat ederse sağlıklı kalır ve uzun yıllar enerjisini korur. Vücuduna gösterdiği özeni ruhsal sağlığına da gösterebilirse enerjisi daha da uzun süre devam edebilir. Fakat çabuk morali bozulan, duygusal yıkıma uğrayan birisi, ne kadar sağlıklı olursa olsun, yeterince enerjik olmaz. Kişinin vücudu, zihni ve ruhu, işlevlerini uyum içinde görüyorsa bu insan daha enerjik olabilir ve enerjisini uzun yıllar koruyabilir.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir. ( Fâtır suresi, 24. ayet)Her ümmetin bir peygamberi vardır... (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kaybolan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur ? Hz Adem (as) den Hz. Muhammed (sav.)e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad verilir? Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Özgürlük ve Demokrasi adı hangi adaya verilmiştir? The hotel - - - - old but the rooms - - - - very clean. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim, cins isimden fazladır? Kimyasal sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce Allah (c.c.) tarafından kendisine verilen ödüle ne denir? Sarddan Mezopotamyaya kadar uzanan dünyanın ilk büyük ticaret yolu ...........................dur.Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 14 cm b = 14 cm c = 21 cm Buyur... Allahım, buyur... Buyur ey ortağı olmayan!Buyur... Tüm hamd ve nimetler sana aittir. Mülk de sana aittir. Senin ortağın yoktur.Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken okunması zorunlu olan bu duaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arnavut Ahmet Paşanın 1524te Mısırda kendi adı-na hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısıra gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? 3 x ( 1024 ÷ 32) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf devletleri tarafından İzmirin Yunanlılar tarafından işgali nerede kararlaştırılmıştır? I live in forest and eat the leaves of the trees. I have a long neck and I four legs with a tail. Who am I? İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Şekil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dün öğleden sonra çıktım evden. Önce yürümeyi düşündüm yol boyu. Biraz yürüdükten sonra durakta gördüğüm sapsarı otobüsün sarılığına mı kandım yoksa tenhalığına mı bilmiyorum, kendimi otobüsün içinde buldum. Arka koltukların birinde uyuyakalmışım. Şoförün uyandırmasıyla otobüsten inip yine yürümeye başladım. Sanki otobüse hiç binmemişim, rüyalara hiç dalmamışım da başladığım yürüyüşü devam ettiriyormuşum gibi hesapsızca yürümeye devam ettim.Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir