S:1

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Elazığ - Tantuni" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında daha az etkilidir?                         Eriyen kar suları aşağıdaki afetlerden hangisine neden olmaz? Bağrına bastığım bahar bakışlımBusen buram buram bendeki bendeBeni benliğine bin bin bağlaYukarıdaki dizelerde “ b” sesi sürekli tekrar edilmektedir.Bu tekrarların oluşturduğu ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? r. 52' den başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad çoğul durumdadır? Hangi cümlede eylemin devam ettiği anlamı vardır? Allah’ın varlığına iman eden bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru değildir?  I. Deneye dayanmaII.   Olgusal olmaIII.   Akla dayanmaIV.  Dünyayı ve insan yaşamınıyorumlamaVerilenlerden hangileri felse- feyle bilimin ortak yönleridir? Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3)açığa çıkar? Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadettir? ‘’ Kur’an’ı güzel bir şekilde (tertil ile ) (ağır ağır, , anlayarak ve hissederek) oku’’ ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?   1- Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azalt- mak2-   Halifenin dini gücünden yararlanmak3-   Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak4- İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmakVerilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir? Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder? I- Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü.II- Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu.III- Sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibi gidiyorduk.IV- Merakla arkama baktım.Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Doymamış yağ asitleri için,I. Karbonlar arasında tekli bağ içermeII. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaIII. Margarinlere dönüşebilmeverilenlerden hangileri doymuş yağ asitleri için de geçerli olabilir?  Bir ilçede 3416 erkek, erkeklerden 177 fazla kadın ve kadınlardan 235 kişi eksik çocuk yaşıyor.Bu ilçenin nüfusu kaç kişidir? 15 katlı bir apartmanın her katında 4 daire her dairede de 14 cam vardır. Bu apartmanda kaç cam vardır? __ is my uncle.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Geç kaldığı için filmi kaçırdı”  cümlenin sonuç bölümü hangisidir? A = { rakamlar }  kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘’sert’’ sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? İslam, dini tekeline alan ve insanların üzerinde hâkimiyet kuran din adamları sınıfının varlığını tanımaz. İnsanla Allah arasında aracı kabul etmez. Herkes Allah’adoğrudan ulaşabilir. Kişi sahip olduğu doğru inanç ve iyi amellerle Allah’ın rızasını kazanır ve kurtulur.Bu metinde İslam’ın reddettiği anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Atmosferdeki hava olaylarını(hava durumlarını) inceleyen bilim dalı hangisidir? • Hırsızlık yapmak kötüdür. (Toplumsal değer)• Hırsızlık yapmak suçtur. (Toplumsal norm)Bu örneklere göre, normu değerden ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın kapsadığı konular arasında yer almaz? Hangi kelime eş seslidir? (I) 1888’de İstanbul’da doğan ve 1965’te hayata veda eden yazar Refik Halit Karay, özellikle mizah ve eleştiri konusunda kendi döneminde ün yapmış ve yaptığı korkusuz, sert eleştiriler yüzünden ömrünün uzunca bir bölümünü sürgünde geçirmiştir. (II) Yazar, edebiyat yaşamına gazetecilikle adım atmıştır. (III) Dönemin iktidarı yazarın eleştirel yazılarından rahatsız olur ve 1914’te Sinop’ta Refik Halit için sürgün yılları başlar. (IV) Kendisi üç yıl sonra İstanbul’a döner ancak 1922’de Beyrut’a tekrar sürgün edilir. (V) 1938’e kadar ülkeye dönmez ve o yıl çıkarılan afla yurda dönüş yapar.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha uzun sürede gerçekleşir? Seçeneklerin hangisinde “açmak” kelimesi ''bir yeri hizmete sunmak'' anlamında kullanılmıştır? Bir havuzu aşağıdakilerden hangisi ile daha hızlı doldururuz? Zeybek hangi yöremize ait bir halk oyunudur?  Göklerde kartal gibiydim,Kanatlarımdan vuruldum.Mor çiçekli dal gibiydim,Bahar vaktinde kırıldım.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir kırtasiye sahibi aynı kalemden 5 adet alan müşterilerinden 1 adet kalemin ücretini almamıştır.Bu durumda yüzde kaç indirim yapmıştır? “Bana kalemini verir………” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki soru eklerinden hangisi yazılabilir?  “Olguları betimlemek ve açıklamak amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yolu” aşağıdaki kavramlardan han- gisiyle ifade edilir? Ben hasta ruhları ve sinirli insanları daima yüzlerinin tebessümlü olup olmamasıyla değerlendiririm. Sinirli insanların yüzü gülmez. Dostlar arasındaki samimiliği gösteren tebessümdür.Yukarıdaki parçaya göre dostlar arasında nasıl bir yüzle dolaşmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir