S:1

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde deniz yoktur?

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde deniz yoktur? sorunun cevabı "İç Anadolu Bölgesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.I. Deprem riskinin yüksek olmasıII. Volkanik faaliyetlerin fazla olmasıIII. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? "Excuse me" Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi parasını verimli kullanıyor? Bölgelerin sahip olduğu yer yüzü şekilleri ve doğal unsurlar o bölgedeki ekonomik faaliyeti de etkilemektedir Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi mantarların ortak özelliklerindendir? Çizgili kasların kasılması sırasında aşağıda verilen moleküllerden hangisinin miktarında azalma olmaz? Vücudumuzda bulunan kasların bir kısmı isteğimizle çalışırken bir kısmının çalışması isteğimiz dışında gerçekleşir.Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslara örnek olarak verilebilir? Hz. Muhammedden (sav.) nakledildiğine göre: Adamın biri çölde yolculuk esnasında çok susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra kuyudan çıktı. O esnada kuyunun kenarında susuzluktan dilini çıkararak soluyan bir köpeğin nemli toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim gibi susamış, diye düşünerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi. Bu davranışından dolayı Yüce Allah adamın günahlarını bağışladı.Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle kazandırılmak istenen davranışa örnek oluşturmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca basit bir fiildir. Hecenin beş şairinden biridir. Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairidir. Şair; Anadolunun acısına, yerinde ve kuvvetli çizgilerle dokunarak halkımızın incelik ve üstünlüklerini gösteren bir edebiyat oluşturmuştur. Anadoluyu anlattığı şiirlerinde dört yüz yıl önceki saz şairi Karacaoğlanın şiirlerinin çıkış noktası olan yurt güzelliklerine ait yerli çizgiler bulunur. Şiirlerindeki uyumu ölçü ve uyak ile sağlamıştır. Aşırı ve özentili abartmalara başvurmadan içten duygularla, anlaşılır bir dille söylemiştir şiirlerini. Çoban Çeşmesi en tanınmış şiirlerindendir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki vatandaşlık haklarından hangisi siyasal haklar çerçevesine girer? Göz sinirlerinin çıktığı yerde görüntü oluşmadığından buraya ......... denirYukarıda verilen cümlede boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapılması gereken bir tedbir örneğidir? Üst kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Oruç tutmakla sorumlu olmak için gerekli şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Garip Hareketi içinde yer almaz? Hafızam çok kuvvetlidir, hiçbir şeyi unutmam. cümle- sinde altı çizili sözcük beş duyumuzla algılayamadığı- mız bir kavramı karşılamaktadır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur? 3071 Dilekçe Hakkı Kanuna göre hangisinin dilekçede bulunması zorunlu değildir? Aşağıdakilerden hangisi salavat duaları olarak isimlendirilir? Aşağıdakilerden hangisiDanişmendname için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan temel konulardan biridir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(....) İki doğru paralel ise mutlaka kesişir.(....) Paralel doğruların ortak noktaları yoktur. (....) Doğruların paralelliği ┴ sembolü ile gösterilir.(....) H harfinin çiziminde birbirine eş doğru parçaları vardır.(....) Cetveldeki çizgiler birbirine paralel doğru parçalarını gösterir. Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi göçün kültürel etkileşime neden olduğuna kanıttır? Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda geçen selamlaşma ifadelerinden birisi değildir? Mustafa Kemal, Selanikte askerlik görevini sürdürürken bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışarak İstanbuldaki gelişmeleri yakından takip ediyordu.Mustafa Kemalin Selanikteki bu faaliyetleri, Millî Mücadeledeki liderliğine hangi açıdan katkı sağlamıştır? Betty : - - - -?Maria :It is Tims. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? Yaylasına, ırmağına, Yedi bölge toprağına Ay yıldızlı bayrağına Aşığım ben Türkiyemin.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? I. Edebî ürünlerin söyleyeni belli değildir.II. Başlangıcından XI. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar.III. Sözlü Dönemin başlıca edebiyat ürünleri koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır.IV. Sagu adı verilen şiirler halk edebiyatındaki ağıt nazım türüne karşılık gelir.V. Dinî konuların ele alındığı destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Sözlü Edebiyat Dönemi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? En fazla beşer kişinini oturabileceği masaların olduğu bir lokantada yemek için gelen 62 kişilik bir turist kafilesi için en az kaç masa gereklidir? Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir? Okul çantamızı hazırlarken neye dikkat ederiz? Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını... Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Yazar, hangi kitaplar için "Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler." ifadesini kullanmıştır? 7 + 8 = ? Az yanımda kal, çocukluğum, Temiz yürekli, uysal çocukluğum...Ah, ümit dolu gençliğim.Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az kaç yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir