S:1

Dünyamızın top gibi küçültülmüş şekline ne ad verilir?

Dünyamızın top gibi küçültülmüş şekline ne ad verilir? sorunun cevabı "Yerküre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Birgi tarihi kenti hangi ilimizdedir? Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Halkçılık ilkesine göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimseye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Çeyreği 48 olan sayının 10 katının 40 eksiği kaçtır? Bir işçi günde 30 metre örerek 12 günde bitirdiği duvarı günde 40 m örerek kaç günde bitirir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi kişilerin başka insanlardan kesin olarak ayırt edilmesini sağlar? Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir? Aşağıda, Sosyal Bilgiler öğretmeninin sorduğu "Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını örneklendirir misiniz?" sorusuna verdikleri cevaplar belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu soruya yanlış cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Bir iç açısının ölçüsü 90° olan üçgene ............................... üçgen denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız?(.....) Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gazdır.(.....) Rüzgâr enerjisi, yenilenemeyen enerji kaynağıdır.(.....) Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür.(.....) Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.(.....) Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir. Sen ..., iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırış etme. (Arâf suresi, 199. ayet)Bu ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine yönlendirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hüzün yılında vefat etmiştir? 1- Hoşgörülü olmak 2- Saygılı olmak 3- Barış severlikYukarıdakilerden hangileri kişisel niteliklerimizdendir? Mucizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oturduğum apartmanın altında bir sütçü, onun karşısında iki marangoz vardır. Marangozlara hiç işim düşmedi. Nasıl geçindiklerine şaşar kalırım. Akşamlara dek uğraşırlar. Demek herkes benim gibi değil. Öyle ya tam kırk sekiz senedir marangoza işim düşmedi. İstanbulda marangoza işi düşecek insanlar olmasına şaşar kalırım. Şu İstanbul denilen yerde kim bilir kaç marangoz vardır?Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dany : What do you want to be in the future?Birsu : - - - - .Dany : Ohh.Really? Why?Birsu : Because I like everything about food and kitchen. I. Anne II. ÖğretmenIII. Polis IV. ArkadaşV. TeyzeSevim Hanım, yukarıdaki hangi iki rolü aynıanda üstlenemez? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkûm olmamak gerekir? He - - - - tells lies. He hates lying. 24-2.6=? işleminin sonucu kaçtır? Aşğıdaki terimlerden hangisi dini bir terim değildir? Ay'ın ana evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir? 1. Kültür zamanla değişir.2. Her toplumun kültürü birbirinin aynıdır.3. Kültür yalnızca manevi değerlerden oluşur.Numaralanmış cümlelerde kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir? Ali: Allahın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa Nasıl dua etmeliyiz? sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri suyla karıştırıldığında çözelti meydana gelir?I. Kum II. Karabiber III. Toz şeker Kolonyayı elimize döktükten kısa bir süre sonra elimizin kuruduğunu görürüz. Ancak yanımızdakiler kolonyanın kokusunu hala alırlar. Bu deney neyi gösterir? Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap veya sahife verilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin doğada üç hâli de bulunur? Ağaçta bulunan 20 tane kuşun 12 tanesi uçtu. Ağaçta kaç tane kuş kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Osmanlı Devletine Halifelik kurumu, aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması sonucunda geçmiştir? Hiç kimse bu haberlere sevinmiyor. cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar? John :Mom, are there any lemons in the fridge for lemonade?Mom : - - - - . John :Okay, then let me have some milk. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir