S:1

Okulun yerini söyler misiniz?
Bana evinizi gösterir misin?
Bakkalın yeri neresi?
Tanımadığımız bir kişi bize yukarıdaki soruları sorarsa hangi sorusuna kesinlikle cevap vermemeliyiz?

Okulun yerini söyler misiniz?Bana evinizi gösterir misin?Bakkalın yeri neresi?Tanımadığımız bir kişi bize yukarıdaki soruları sorarsa hangi sorusuna kesinlikle cevap vermemeliyiz? sorunun cevabı "Bana evinizi gösterir misin?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
• Kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrilidir.• Güneyde Suriye ve Arabistan çöllerine açıktır.• Varlığını Dicle ve Fırat nehirlerine borçludur.Yukarıda hangi medeniyetin özelliklerinden söz edilmiştir? Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı en küçük tam sayının mutlak değeri kaçtır? Buğday + buğday kabuğu karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir? Mutezilenin diğer yorumlardan farklılaşması aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile başlamıştır? Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara .......... karışım denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Geziye çıkan kişiler; gittikleri yerlere saygı duymaya, oraları anlamaya çalışsınlar seyahatlerinde. Oralarda yaşayan insanları kültürleriyle birlikte değerlendirsinler. Kalacak yer bulabilir miyim endişesine kapılmasınlar. Ayrıca çok param olsun diye beklemelerine de gerek yok. Ceplerindeki az bir miktar para ile yola düşebilirler. Bizim milletimiz oldukça misafirperverdir, onları ağırla- maktan mutlu olur. Yola çıkmak için bir arkadaş bulmayı da beklemesinler; seyyahlık, yalnız yapılan bir iştir.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? • Millî Mücadele Döneminin ilk gazetesidir.• Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresindekarar verilmişir.• İlk sayısı 14 Eylü 1919da basılmışır.Hakkında bilgi verilen gazete, aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları için yapması gereken görevlerden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisinin çevreyi kirletici etkisi diğerlerine göre daha fazladır? I. Yıllık yağış miktarının fazla olmasıII. Bitki örtüsünün zayıf olmasıIII. Yer şekillerinin eğimli olmasıKolüvyal toprakların yaygın olduğu bölgelerin ortak özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 1 cm uzunluk kaç mmye eşittir? ‘Bahçedeki ağaçlar çiçek .......................cümlesine uygun olmayan eylem hangisidir? Bu soruları ancak sadece siz çözebilirsiniz. cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarıldığında anlam bozukluğu giderilmiş olur? Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? Bir çıkarma işleminde çıkan 5, fark ise 4tir. Eksilen kaçtır? Andolsun ki İsrailoğullarından sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilahi hükümleri) getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.(Mâide suresi, 70. ayet)Bu ayette Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Kırkayak, yıldız, trampet" kelimeleri sözlükte sıralandığında hangi kelime en sonda yer alır? Sorumluluklarımız Haklarımıza- Eğitim almak 1- Çalışmakb- Yasalara uymak 2- Vergi vermekYukarıda verilen şemanın doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değişmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi erozyonla ilgili doğru bilgi vermektedir? Dünya yüzeyinde en çok yeri aşağıdakilerden hangisi kaplamaktadır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allahın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını ifade etmektedir? Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Ormanlarımız ile ilgili doğru bilgi değildir? Düzensiz nüfus artışı yoksulluğun artmasına neden oluyor.'' cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? "2 saat sonra saat 3 olacak " diyen birisi, hangi saate bakmaktadır? 198˃AYukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olabilmek için kişi ya da ailelerin taşımaları gereken koşullardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasınamüsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? doktor-hekim kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Hangi fiil olumsuzdur? 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyegöre; aşağıdakilerden hangisi Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığının görevlerinden biridir? Bir baharat poşetinde 250 gr kimyon, yarım kg karabiber vardır. Poşetteki baharatların toplam kütlesi kaç gramdır? Pınar' ın 3 deste boncuğu vardır.Aşağıdakilerden hangisi Pınar' ın​ boncuk sayısını anlatır? ‘ Vatan ve millet için gerekirse canımızı seve seve feda ederiz. Atatürkün bu sözünden hangi özelliğini çıkaramayız? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük zaman bildirmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir