S:1

Hangi davranış uygun değildir?

Hangi davranış uygun değildir? sorunun cevabı "Hastalandığımızda doktora gitmeyip evdeki ilaçları kullanabiliriz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak” anlamına gelen Allah’ın subûtî sıfatı hangisidir? Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allah cc isimlerinden birisi olan  “Adl”ne anlama gelir? İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek ​frekanslı ses dalgalarına ne ad verilir? Memeliler genellikle ..................................... çoğalır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Babam 1 haftada 2 gün dinleniyor. Kalan günler işe gidiyor. Babam 5 haftada kaç gün işe gidiyor ? Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışığı kıs- men geçirir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Petrol fiyatlarındaki düşüşler petrol üreten ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken bu durum petrol ithal eden ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.Buna göre petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşler aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisine olumlu yansır?  Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyoçeşitlilik genel olarak azalır.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 6x – 4xy + 3 verilen cebirsel ifadenin terimlerinin katsayıları toplamı kaçtır?  Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir? Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır? Türkiye’nin en büyük delta ovalarından biri olan Çukurova’nın aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için kullanılması sürdürülebilir kalkınma için en uygun olur? Peygamberimiz (sav.)’in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir.Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?                   Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki verilen ekonomik faaliyetler ve en yoğun yapıldığı bölge eşleştirmeleri, hangi seçenekte doğru yapılmıştır?   Sanayi-     Turizm-       OrmancılıkA) Karadeniz  Akdeniz        MarmaraB) Marmara    Akdeniz        KaradenizC) İç Anadolu  Karadeniz    AkdenizD) Akdeniz      Marmara      Karadeniz Celali Ayaklanmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden;I. Temel nedeni ekonominin bozulmasıdırII. Avusturya ve İran’la yapılan savaşlarda devlet zor durumda kalmıştır.III. İsyanlar sonucu iç göçler hızlanmıştırhangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız olumlu bir dini ifade değildir? Medineliler, 621 ve 622 yıllarında daha büyük bir kalabalıkla Mekke’ye geldiler. Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde onu destekleyeceklerine dair söz verdiler. Bu kişiler, Peygamberimizi ve Mekke’de işkence gören diğer Müslümanları Medine’ye davet ettiler.Bu paragrafta anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?  Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya - - - - denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir besinin sindiriminde aşağıdaki olaylarhangi sırayla gerçekleşir?I. Midenin kasılıp gevşeme hareketiyle besinindiğer besinlerle karışmasıII. Besinlerin yutaktan geçmesiIII. Besinlerin ince bağırsaktan emilerek kan damarlarınageçmesi Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? - - - -, he is going to visit his grandparents. Birçok canlı türünde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumları elde edilmiştir. Bu tohumların yetiştirildiği yere yakın ortamlarda, bu uygulamanın yapılmadığı başka mısır bitkilerinden oluşan tohumların da genetiğinin değiştiği gözlenmiştir.Bu açıklama doğrultusunda,I.  Biyoteknoloji çalışmaları yalnızca mısır bitkisi üzerinde gerçekleştirilmektedir.II.  Genetiği değiştirilmiş mısır bitkileri ile etrafındaki diğer mısır bitkileri arasında biyoteknolojik yöntem kullanılmadan da genetik madde aktarımı gerçekleşebilir.III. Genetiği değiştirilmiş canlılar, çevrelerindeki diğer canlı türlerinin genetik yapısını yalnızca beslenme yoluyla etkiler.çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Dayanmak onlara düştü Onların hâline acımak bize Seninle daha çok konuşuruz Böyle birbirimizden uzak Böyle kendi kendimizeTopraktan ekmek Pancardan şeker Tezgahtan çulâkiAma gene insanların ekmeği yok Ama gene çocuklar kemik veremiBu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır? I. Şiirlerde konu bütünlüğüne önem  verilmiştir.II.  Yeni türler (makale, eleştiri vb.) edebiyatımıza  girmiştir.III. Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.IV.  Divan edebiyatı nazım şekilleri terk  edilmiştir.Numaralanmış özelliklerden hangileri Tanzimat  edebiyatı için söylenemez? Atatürk kaç yılında doğdu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi duaya örnektir? Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? 4 bütün pasta kaç yarım eder? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? 1 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır? XVIII. yüzyılda Avrupa’dan alınan bir yenilikte Türkçe eserler basacak bir matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın ülkeye getirilmesinde Paris’e elçi olarak giden 28 Çelebi Mehmet ve oğlu Mehmet Sait’in emeği büyüktür.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıda verilen maddeler ve eşleştirilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?  Filogenetik( Doğal)sınıflandırma yapılırken aşağıdakiözelliklerden hangisi dikkatealınmaz? “…Ve kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 71)Kuran’ı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir