Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaüç öğrencinin konuşması verilmiştir. Hangisi yemek yerken görgü kurallarına uygundavranmamaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaüç öğrencinin konuşması verilmiştir. Hangisi yemek yerken görgü kurallarına uygundavranmamaktadır? sorunun cevabı "Yemek yerken Yemek yerken ağzımı şapırdatırım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi “söylev”in diğer adıdır? Bir günde yarım litre süt içen bir bebek bir ayda kaç litre süt içer?(Bir ay 30 gün) Ak akçe kara gün içindir. atasözü hangi konu ile ilgilidir? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre “Aslı memleketine yarın gidecekmiş.” cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? Kuvayımilliye birlikleri Millî Mücadele Dönemi’nde kahramanca mücadele etmelerine rağmen düşmanın ilerleyişini engelleyememişlerdir. Tek merkezden yönetilmedikleri için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlardı. Bu birliklerle Yunan ordusunu yurttan çıkarmak mümkün değildi.Bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin kuruluş gerekçesi verilmiştir? Allah'ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?  “İbadet niçin yapılır?” sorusuna verilen cevaplar önem derecesine göre sıralanacak olursa ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi alır? Orucun  başlama  zamanı  (imsak) aşağıdakilerden  hangisidir? Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı 2k5m sayısı 9'a kalansız bölünebildiğine göre k+m toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?