S:1

Pazardan meyve seçerken hangisini yapmamız doğru değildir?

Pazardan meyve seçerken hangisini yapmamız doğru değildir? sorunun cevabı "Ucuz olanı almalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Karadenizli, bir fırına girmiş ( )( ) Ustacığım 299 ekmek versene.( ) 300 olsa olmaz mı ( )( ) Yok ustacığım o kadar ekmeği kim yiyecek, demiş ( ) Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır? Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliği? ......................,Yüce Rabbimizin, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 300 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır? 605 litre suyun 170 litresi kullanıldı. Kalan su ise 5er litrelik şişelere konuldu. Kaç tane şişe kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sebep – sonuç cümlesidir? Kuvvetler ayrımı kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim köklüdür? 1.Balıkçı bugün büyük bir balık yakaladı.2.Ormancı kendisine yeni bir balta aldı.3.Annesi bebeğe şirin bir başlık ördü.4.Yaşlı bilge sakince yanıt verdi.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?(2013 TEOG Sorusu) Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? TBMMye karşı çıkan ayaklanmalar Millî Mücadele için önemli bir engel teşkil etti. İşte bu ortam karşısında TBMMnin ilk çalışmalarından biri Anadoludaki isyanları bastırmak üzere Hıyanetivataniye Kanununu çıkarmak oldu.Bu bilgide Hıyanetivataniye Kanununun hangi yönü vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özelliğimizdir? Özge : I think skateboarding is dangerous.Sam : Yes, but it is exciting.Özge : - - - - ?Sam : Yes, I did it. 5 tane 110 kuruş, 7 tane 25 kuruş, 5 tane 50 kuruş kaç kuruş eder? Okunuşu onbeş tam binde yüz yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Hareketli cisimlere kuvvet uygulandığında;I. Yönü değişebilir,II. Hızı artabilir,III. Durabilir. Durumlarından hangileri gerçekleşir? Kanun-i Esasideki 1909 değişiklikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? I. HaberleşmeII. Askeri alanIII. Hava durumuYukarıdakilerden hangileri yapay uyduların kullanım amaçlarındandır? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez ? Aşağıdakilerden hangisi din alanında yapılan yeniliklerden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır? 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, yurtiçinde verilecek yevmiyelerin miktarı her yıl ne şekilde tespit edilir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Ameli, imanın bir parçası olarak gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duygularımızdandır? Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? Mitokondri ve kloroplastta ortakolarak bulunmayanyapı aşağıdakilerden hangisidir? 13 sayısına kaç eklenirse 20 eder? Kâh susar kâh çırpınır kâh ürperir kâh çağlarSu, eşyayı kemiren küfe ve pasa ağlarBu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur? Basıncı 1013 milibarın altında olan merkezlere alçak basınç merkezi denilmektedir.Alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin koyduğu standartları anlatan bir belgedir? Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah (cc) tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen değildir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele çekmek gerekir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir