S:1

Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir ?

Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir ? sorunun cevabı "Günde üç öğün düzenli yemek yemek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
I. Ağrılarım, ilaçları kulandıktan sonra birden kesildi.II. Kar, her geçen dakika şiddetini arttırıyordu.III. Gelecek ay, yurt dışından misafirlerim gelecek.IV. Komşunun bebeği, her gece ağlayarak uyanıyormuş.V. Başımıza gelenleri anlatsak şaşırıp kalırsın.Numaralanmış cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur? İkinci Viyana Kuşatması sonrası Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusyanın Osmanlıya karşı oluşturduğu Avrupa-Hristiyan birliğine ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cahiliyye dönemi Arap yarımadasının özelliklerinden biri değildir? İyi Bir İletişimde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemelidir? Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döneBu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına ne denirdi? Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde uzlaşmak gerekmez? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Fen bilgisi dersinde, Cisimlerin Genleşmesi konusunun öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin yapması gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Hangi geometrik cisimde çembersel bölge şeklinde yüz yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi istektir? 197 < ...... sayısı yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Meriç Nehrinin ortasındaki Kirişçi Adasında gezintiye çıkmıştık.(2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprak kokuları ve çağıldayan ırmağın huzur veren sesi etkileyiciydi.(3) Üç kişiydik.(4) Bir müddet etrafı seyredip yemek yemek için bir restorana gittik.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde beğeni söz konusudur? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağı- dının boyutu aşağıdakilerden hangisidir? Kerem ve Selin hac ibadetinin bireysel ve toplumsal etkisi hakkında babalarıyla tartışıyorlardı. Kerem bireysel, Selin ise haccın toplumsal faydalarını savunuyordu.Aşağıdakilerden hangisi Selinin savunacağı fikirlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi empirizmin açıklamasıdır? Dört büyük kutsal kitabın en eskisi olan Tevrat aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi -ı ekini aldığı zaman hece sayısı değişmez? Osmanlı Devletine bağlı Rumelideki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşulları görmüş çiftçilerin, yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böylece 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mithat Paşa, Memleket Sandıklarını oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece gele- neğinden esinlenmiştir. Zamanla Memleket Sandıkları tüm ülkeye yayılmıştır.Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır? "domates" sözcüğünün ünlü ve ünsüz harfleri hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan hangisi yanlıştır? Annem 2 m 27 cm kumaş aldı. Kumaşın 105 cm ile gömlek dikti. Geriye kaç cm kumaş kaldı? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir ? Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al. (Tevbe suresi, 103. ayet)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir? I.1 onluk + 3 birlik = 13II.1 onluk + 2 birlik = 12III.1 onluk + 5 birlik = 16Hangisi yanlıştır? Bu güzel ormanları nasıl koruyabiliriz ( ) Bunları düşünmek sadece çevre dostlarının mı görevi ( ) Asıl sorumlu bireyler midir ( ) yoksa toplum mu ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bazı karayolu araçları daha az kullanılır. Buna örnek olarak hangi taşıt örnek gösterilebilir? Okulda düzenli eğitim yapabilmek için............. uymalıyız. Cümlesini en iyi tanımlayan kelime hangisidir? Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? Bir çıkarma işleminde eksilen 7958, kalan 3089 ise çıkan sayı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ‘Kafir kelimesinin anlamlarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir