S:1

Cemaat ile kılınan farz namazlardan hangisi sadece öğle vaktinde kılınır?

Cemaat ile kılınan farz namazlardan hangisi sadece öğle vaktinde kılınır? sorunun cevabı "Cuma namazı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sert maddeye örnektir? (-12) : (-4) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? İngiltereRusya AlmanyaFransa​Osmanlı DevletiYukarıdakilerden kaç tanesi İtilaf Devletidir? Mondrostan sonra Antep, Urfa, Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Fakat yapılan antlaşmalar geregi bölgeyi bir süre sonra Fransızlara bırakmışlardır.Buna göre; 1- Bölge paylaşım planında değişiklik olmuştur.2- Halk işgalcilere karşı kendini savunmuştur.3- İngilizler bölgeyi daha sonra geri almıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Göz kelimesi hangi cümlede deyim içinde kullanılmamıştır? ... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun... (Bakara suresi, 185.ayet)Bu ayet aşağıdaki oruçlardan hangisi hakkın- dadır? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamamlaması değildir? Bilgileri kalıcı olarak saklayabileceğimiz iç donanım aygıtı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlatım yoktur? İleriye doğru ikişer sayarken 18 'den sonra hangi sayı gelir? Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından üç uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere iki öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Buna göre gerçekleştirilen etkinlik, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur? Hangisi kulaklığın sağlamış olduğu faydalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz? Aşağıdaki tarihlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi biten bir eylemi ifade eder? Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangileri ile başlamıştır? ​Günümüzde çok küçük depolama alanına sahip olması nedeniyle kullanılmayan araç hangisidir ? Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer? Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? 20,24,28,32,36,40Yukarıdaki sayılar 20'den başlayarak ileriye doğru kaçar sayarak oluşturulmuştur? Bacı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi muhtarların görevlerinden değildir? Hangi eşleşme yanlıştır? Student : When there are a lot of unknown words in a text, I dontunderstand it.Teacher : ................... You dont have to know all the words in a text. Her gün 7 ders işliyoruz. 5 günde toplam kaç ders yapmış oluruz? "Yavaş - hızlı" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekteki kelimeler arasında yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? Karşıya geçmek için yaya ışığının yeşil yanması ne anlama gelir? Aşağıdakilerden hangisi paralel doğruların özelliklerindendir? • Cam• Tuz• İyot• ElmasYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi Ayın evrelerinden biri de- ğildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? I. Kütahya Eskişehir SavaşıII. Sakarya SavaşıIII. Büyük TaarruzYukarıdaki savaşların hangilerinde orduyu Mustafa Kemal komuta etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir? Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyin(I) Ömer Seyfettin is one of the greatest modern Turkish authors. (II) He tried to simplify the Turkish language from the Persian and Arabic words. (III) His father was an official in the army. (IV) He wrote novels, a lot of short stories, articles and poems. (V) Some of his most important works are Efruz Bey, Yalnız Efe, Kaşağı, Yüksek Ökçeler and Topuz. Öğretmen gizli gizli sigara içtiğini sezdiği Ahmeti uyarır ve Her içtiğin sigara tabutuna çaktığın bir çivi gibidir.der.Öğretmen Ahmete ne demek istemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Kayaçların ufalanması ile oluşan yapıya ........... denilir. İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir