S:1

Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesine ne ad verilir?

Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Mukabele" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir? Hinduizmi, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir? I. Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru metal oksitlerin bazlık kuvveti artar.II. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe ametal oksitlerin asitlik kuvveti azalır.III. Aynı grupta aşağı doğru indikçe atom çapı artar.Periyodik cetvel için verilenlerden hangileri doğrudur? 30'dan başlayıp 10'ar ileri sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Hangi cümlede kaynaşma yoktur? KENAN: Bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satmasına ithalat denir.AYŞE : Bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat denir.HAKAN: Bir ülkenin ihracatı, ithalatından fazla ise o ülkede dış ticaret açığı vardır.Yukarıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? The flowers in our garden are - - - - by the gardener every day. Okullardaki kuralların bir an için olmadığını düşünün.O zaman okullarda nasıl bir ortam oluşurdu? Büyük/Küçük harf yazmayı sağlayan tuşun adı nedir? O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. (Enam Suresi, 59. ayet.) Yukarıdaki ayette Allahın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır? Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz? Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler.Bu dizede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmak için kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir? Aynı işten bir kere zarar gören kişi ikinci sefer daha dikkatli olur. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? "Kır" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Mehmet de annesi ......................öğretmen olmak istiyordu. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Oyun ve oyuncaklarla başım o kadar hoş değildi. Oynamam için babamın beni zorladığını hâlâ hatırlarım. Fakat kitaplarla vakit geçirmek için teşvik edilmeye ihtiyacım yoktu.Babam da kitaplarına zarar vermediğimi anlayınca onları bana emanet edebilmişti.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? " 36 " ve " 68 " sayılarındaki " 6 " rakamının basamak değeri farkı kaçtır? Aşağıdaki kişilerden hangisinin Kuran meali vardır? "Yağmur başlayınca çocuklar çadıra girsiler." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Trafik ışıklarından hangisinin anlamı hatalıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? Bir kısım düşünce yazılarında yazarlar, konu ile ilgili bilimsel incelemelere, istatiksel sonuçlara, raporlara yer vererek düşüncelerinin savunuculuğunu yaparlar. Kesin ve doğru yargıların peşinde koşarlar.Yukarıdaki açıklama hangi yazı türünü tanımlamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca basit bir fiildir. Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? ......................... bilimi, insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ten - - - - fifteen equals twenty-five. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz? İletişimin gerçekleştiği ortama ne denir? Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde 3 sessiz ve 1 sesli harf vardır? En yakın onluğa yuvarlandığında 350 bulunan sayı en çok kaçtır? Hasandağı hangi ilimizdedir? Bir çiftlikte kuzuların ayaklarının toplam sayısı 32 dir. Bu çiftlikte kaç kuzu vardır? Aşağıdakilerden hangisi geçişli bir fiildir? I. Nazım birimi beyittir.II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri divan denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Ham petrolün rafinasyonunda damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısmında kaynama sıcaklığı düşük, alt kısmında ise kaynama sıcaklığı yüksek bileşenler toplanır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyaniçindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler,birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerinesabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyandadeğillerdir).Meali verilen ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir