S:1

Kuran-ı Kerimin ilk kez indirimeye başladığı zaman hangisidir?

Kuran-ı Kerimin ilk kez indirimeye başladığı zaman hangisidir? sorunun cevabı "Kadir gecesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Berna yaptığı ödevine resim koyarak görselleştirmek istemektedir. Berna’nın ödevine ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?   “Rüzgar sevincinden haykırıp ağlıyor.” cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Bilimsel bir problemin çözümünde aşağıdakilerden hangisi en son yapılır?A)B)C)D)E) İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yaptığı davranışlardır. Kişi Allah’ın rızasını ( hoşnutluğunu) kazanmayı amaçlar. Bu tür davranışlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait bir eser değildir? Atomun temel tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi anonim Türk edebiyatı nazım türlerindendir? Haftada 28 ekmek tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketir? T.C.ANAYASASIMadde 2.  Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi anayasanın verilen maddesine uygun olan tutumlar arasında yer almaz?  Gündüz lambaları……bırakmamalıyız.Doğalgaz yanarken pencereleri……tutmalıyız.Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere sıra ile hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız.1-İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. (     )2-Peygamberimize 610 yılında Hira mağarasında vahyi melek Mikail getirmiştir. (     )3-İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa, ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. (     )4-Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberlemeye ve okumaya mukabele denir. (     )5- (     ) Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülere kıssa denir. Hz. Muhammed’e verilen El-Emin lakabının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Max : Excuse me, - - - -?Tom : It is half past nine. Hangi hayvan doğurarak çoğalır?  '' Sercan arkadaşı ile sinemaya gitti '' yandaki cümlenin yüklemi hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenir? A + 4 = 12 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki diğer canlılara göre insanın farklılığını en iyi ifade eder? “8-11-14-17-20-23-26-29-32” örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A: ............B: I don´t, either. • El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur. • Avicenna adıyla bilinmektedir.• Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan "el-Tavvâhin" denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır? Özel mektup yazılırken şu özelliklere dikkat edilir:I. Sağ üst köşeye tarih ve yer yazılır.II. Hitap sözünü oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır.III. Kendine özgü bir yazım planı vardır.IV. Son bölümde sevgi, saygı, iyi dilekler belirtilir.V. Sol alt köşeye ad soyad yazılır ve imza atılır.Özel mektupla ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°C’nin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın  temel nedeni  aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak ve toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için ünlü kişiler ve uzmanlarla ya-pılan görüşmeleri sorulucevaplı olarak aktaran yazılara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? .”Arkadaşlarımla çilekli pasta yaptık.” Cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır? • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak•  İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek•  Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre bu amaçları gerçekleştirmek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? Aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır?       K = {“KIRŞEHİR” kelimesini oluşturan harfler} K kümesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi seçenekteki sözcükler anlam bakımından diğerlerinden farklıdır  ?  Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? Aşağıda bazı ülkeler ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Neşe Mah ( )Umut Sok ( )No ( )Verin adreste yay ayraç içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? It’s very hot here. - - - - , please! Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir. Verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi iç ticarete girmez?  Aşağıdakilerden hangisi mahalleyi yönetir? Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir