S:1

Aşağıdakilerin hangisinde mikroskobik canlılar rol oynamaz?

Aşağıdakilerin hangisinde mikroskobik canlılar rol oynamaz? sorunun cevabı "Elma ağacının meyve vermesinde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5 onluğa aşağıdaki sayıların hangisi yakındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır? I. İneklerde süt verimini artırmak,II. İri taneli nohut tohumları elde etmekIII. İlaçlara dayanıklı bitkiler elde etmekYukarıdakilerden hangileri hem klasik hem de modern ıslah çalışmalarının amaçlarındandır? Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görür, her kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını eksiksiz görecektir. (Zilzal Suresi 7,8)Yukarıdaki ayet Allah’ın özelliklerinden en çok hangisine işaret etmektedir? İklimi ve ekonomik faaliyetleri birbirinin aynı olan A bölgesinde kilometre kareye 80, B bölgesinde 40, C bölgesinde de 50 kişi düşmektedir.Verilen açıklamaya göre bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Süt• Ayran• Etil alkollü su• Hava• KanGünlük hayatta karşılaşılan yukarıdaki karışımlardan kaç tanesinde dağılan maddenin tanecik boyutu 10 nanometreden daha küçüktür? İdari vesayet yetkisinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin nedenle- rinden biri değildir? I. RomanyaII. SırbistanIII. YunanistanIV.  BulgaristanYukarıdaki devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri grubunda yer almıştır? Uzun yıllar boyunca toprağın altında veya kayaçların arasında kalmış bitki veya hayvan kalıntılarına verilen addır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? ” Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeksizin açıklar.Konu sınırlaması yoktur.Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.Kişisellik vardır ve bireysel düşünce savunulur.”       Yukarıda sözü edilen yazı türü nedir? Belli bir kaynaktan doğan , yağmur ve kar suları ile beslenen ve arazinin eğimine göre akıp giden sulara ne denir ? ”Kapının önünden sesler  geliyordu. Kapıyı açtım. Kapının önünde yavru bir köpek duruyordu. ”Bu olayda hangi duyu organları kullanılmıştır?  “Saçak, kaşık, derya, bilgisayar” sözcüklerinin yapıları bakımından doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?   Emre: Kalemim yeşil renkli, kırılgan, kokusuz, sert ve incedir.Emre, kaleminin sahip olduğu özellikleri belirlemek için hangi duyu organından yararlanmamıştır? İnsan embriyosunun gelişimi sırasında bazı embriyonik zarlar oluşur.Aşağıdakilerden hangisi bu embriyonik zarların görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ konuk” kelimesiyle eş anlamlı bir kelime vardır? Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.(     ) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.(     ) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.(     ) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.(     ) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır.(     ) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz. A : ................................?B : My name is Arda.Boşluk en uygun hangi seçenek tamamlanır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok “öfkelenmek” anlamına gelir? ''Telefonu arızalandı bu yüzden kimse ona .................... '' cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yemekle ilgili davranışlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmamıştır?  Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir? Aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisi jeolojik ve jeomorfolojik kökenlidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelime değildir? Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? "Bayraklar ile bayrak" kelimeleri arasındaki ilişki, seçeneklerden hangisinde yoktur? “ Mavi arabamı babam da ben de çok aradık.” Cümlesinde hangi kelime ön addır? Aşağıdaki altı çizili seçeneklerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 50 kilo un bulunan çuvaldan önce 14, daha sonra 17 kilosu kullanıldı.En son kaç kilo un kalmıştır? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ? Koordinat düzleminde verilen bir KLM üçgeninin köşelerinin koordinatları K(- 2,3), L(- 3,2) ve M(- 1,1)' dir. Bu üçgen x ekseni boyunca 1 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelenerek K'L'M' üçgeni elde ediliyor. K'L'M' üçgeninin köşelerinin ordinatları toplamı kaçtır?  Göz sağlığı için uygun aydınlatma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir?  “Okula Nazan Salih ve Elif gelmedi. ” Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır? Bölenin 32, Bölümün 25 ve kalanın 12 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayıkaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir