S:1

Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye ............................ denir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye ............................ denir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Kuvvet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir eylemin adı (mastar) değildir? Bilgisayarın Dış Donanımları Hangileridir? Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak fiiline aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? "Oyuncalarımı kitaplarımı defterlerimi giysilerimi hep özenle kullanırım ." cümlesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız? Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bedeni bir temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın isimlerinden birisi değildir? 10 tek sayı mıdır çift sayı mıdır yazınız? 60 yolcu bulunan otobüsün 23ü kadın yolcu, 28i erkek yolcu ve geri kalanı çocuk yolculardır.Acaba otobüste kaç tane çocuk yolcu vardır? Okul kelimesi, hangi sözcüğü daha çok çağrıştırır? Hangi sayının 3 katının 6 fazlası 24 tür?Sorusunu çözebilmek için aşağıdaki denklemlerden hangisi çözülmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Bir araba saatte 90 km yol gitmektedir. 16 saat boyunca sürekli hareket eden araba, kaç km yol yapmıştır? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlâline örnektir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Kaçkar Dağı hangi bölgemizdedir? Benim çocukluğumun ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi oldukça kof ve hayli neşesizdi. Zira davulun derisi rutubetten pörsümüştü. Ayrıca ses, kapalı camlar ve kafesler ardından içeriye boğuklaşarak girerdi. Fakat annemin kış ramazanını yazınkilere tercih ettiğini çok iyi hatırlıyorum.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Millî Eğitim Bakanlığının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir? John :Mom, are there any lemons in the fridge for lemonade?Mom : - - - - . John :Okay, then let me have some milk. Türk romanı hem geç doğmuş hem de aceleye gelmiştir. Roman türüne ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı romanının çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş yavaş oluşumu ile Türk romanının doğuş ortamı arasında hiçbir benzerlik yoktur. Roman türü bugün bile hâlâ kesin bir eleştirel gözle incelenmemiştir. Bunun nedeni bu türün ilk dönemi ve özgül niteliklerinin anlaşılmamış olmasına bağlanır.Bu parça ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Cumhuriyet Döneminde yeni Türk devletinin yönetim yapısının oluşturulmasında;I. Bilimsel düşünce,II. Akılcılık ve Batıcılık fikri,III. Teokrasiunsurlarından hangileri ölçü olarak alınmıştır? Jill : Hello, Jill speaking.Adam : Hi, Jill. This is Adam. - - - -?Jill : Good, thanks. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde zaman anlamı vardır? Hangi davranış sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olmaz? Satır sonuna sığmayan sözcükleri hangi noktalama işaretini kullanarak yazarız? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk haline dönemez ? A: - - - - ?B: It is in the north of Turkey. Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında kötü iletişimin doğurduğu sakıncalardan biridir? Dört basamaklı, üç basamaklı ve iki basamaklı en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçılarından biridir? ‘‘Çekmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? - Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti. - Sünger bütün suyu çekti. - Ekini tarladan çektiklerini söyledi. - İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi. - Onun bütün masraflarını ben çekiyorum. 6 yıl 5 ay kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) 1. Gül güzel kokulu bir çiçektir.2. Daima neşeli ol, gül.Yukarıdaki cümlelerdeki gül sözcükleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir