Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi 1479 ve 4821 doğal sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak toplanmasının sonucudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi 1479 ve 4821 doğal sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak toplanmasının sonucudur? sorunun cevabı "6300" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? Kuva-i Milliye’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?   Hangi kelime eş seslidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi göz sağlığımız için yazılmamıştır?  Dünya yüzeyinde en çok yeri aşağıdakilerden hangisi kaplamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz? Burnun görevleri ile ilgili aşağıda verilenI.  Alınan havayı nemlendirir.II.  Alınan havayı soğutur.III.   İçindeki kıllar alınan havadaki toz parçacıkla- rını tutar.bilgilerinden hangileri doğrudur? Parçalara ayrılmış bir Planarya’da, her bir parça eksik kısımlarını mitoz ile tamamlar ve yeni bireyler oluşur.Buna benzer bir duruma bitkiler aleminden örnek verilmek istenirse aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi kullanılmalıdır? Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir? • Mitozun ikinci  evresidir.• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine  tutunmuştur.• Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü  evredir.Özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? “Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ____ , ezan okuyan kişiye ise ________denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?