S:1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? sorunun cevabı "Taşıt yolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Gökyüzündeki su buharının yoğuşarak damlalar halinde yeryüzüne düşmesine ne denir? Peygamber Efendimiz, her zaman doğru konuşur aslan yalan söylemezdi.Bu özelliklerinden dolayı kendisine .................................... denmiştir. ‘ Bu cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıİ. Deprem riskinin yüksek olmasıİİ. Volkanik faaliyetlerin fazla ol-masıİİİ. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? Osmanlı Devletinin kaybettiği ve sonunda Uşi Antlaşmasının imzalandığı savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Kenar uzunlukları 13 cm, 14 cm ve 15 cm olan üçgenin alanı kaç santimetre karedir? İki yüz altı şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu kilimlerinin anlatıldığı bir röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi. Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? I. Amasya Genelgesi, II.TBMMnin açılışı, III.Cumhuriyetin ilanı, IV. Sakarya Meydan MuharebesiYukarıdaki olayların kronoloji sıralaması hangisidir? Bir çiçekçide 1320 gülden 24lü gül demetleri oluşturulacaktır. Bu iş sonundakaç gül demeti oluşur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır? İskelet sistemimiz vücudumuzun dik durmasını sağlarken bazı yaşamsal organları da korur. İskelet sistemimiz aşağıda belirtilen organlardan hangisini korumaz? (I) Bir eseri okuyan herkes o eser hakkındaki düşüncelerini ifade edebilir. (II) Yani her okuyucu aynı zamanda eserin bir eleştiricisidir. (III) Ancak asıl önemli olan o konuyla ilgili bölüme sahip, eli kolu tutan kişilerin eleştirileridir. (IV) İşte esere değerini kazandıran bu eleştiridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin- de düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için on beş Türk Lirası idari para cezası verilmesine rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine verilecek idari para cezası kaç Türk Lirasıdır? Aşağıdaki sözcükler üçlü bir grup oluşturursa hangisi grubun dışında kalır? Söylesinler fiilinin kipi aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfımızdaki eşyaları ................. kullanmalıyız. Cümledeki noktalı yere ne yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sabah kahvaltısında yenir? Sigmund Freudun bilinçaltı ve düşlerle ilgili kuramları hangi sanat akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Bir kimsenin, kendisine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni olmadan almasına ..................?..................denir.Yukarıdaki cümlede soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Ünlem cümlesi için hangi bilgi yanlıştır? Kuran-ı Kerimin indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi isim tamlamasıdır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyomlardaki canlı çeşitliliği azalır.Bu duruma,I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Işık şiddetiIII. Sıcaklık azalmasıverilenlerden hangileri etkili olmuştur? Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk, vatanını ve milletini çok.................. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili;I- Ülke thema denilen eyaletlere ayrılmıştır.II- Eyaletlerin başında tekfur denilen valiler görevlendirilmiştir.III-Helen Kültürü benimsenmiştir.IV-Hristiyanlığın Ortodoks Mezhebi benimsenmiştirV- Resmi dili Grekçedirbilgilerden hangileri doğrudur? Hz.Muhammed (s.a.v)in maddi durumdan sıkıntısı olduğu için çocuğu aldığı amcası kimdir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine D , yanlış ise Y yazınız. (....) Besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir.(....) Karaciğerde kimyasal sindirim gerçekleşir.(....) Fiziksel sindirimde enzimler kullanılır.(....) Besinlerin ilk sindirime uğradığı yapı ağızdır(....) Yemek borusuna gelen besin buradan mideye geçer Dünyayı iki eşit parçaya bölen Ekvatora paralel olarak çizilen dairelere paralel denir Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? 21 ceviz 3' erli gruplanırsa kaç grup elde ederiz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi alt kelimesinin zıt anlamlısıdır? • Göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir.• Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda yaygındır.Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tarihi Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde yapılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir