S:1

Allah (cc) bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir.
Bunlara ne ad verilir?

Allah (cc) bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir. Bunlara ne ad verilir? sorunun cevabı "Suhuf  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.Bu parça aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hâl (durum) eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okumayı severim ya, çok okumuş bir kişi olduğumu söyleyemem.  Şimdiye dek okuduğum kitaplar, öyle sanıyorum, dört beş yüzü geçmez. Oysa ben yaşta, bin beş yüz kitap okumuş olmalıydım. Neden okumazdım, okuyamadım? Ancak tat aldığım kitapları okurum. Çoğunlukla biraz karıştırdıktan sonra, sıkıyor beni diye, bırakıveririm.Paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mekke’ de bulunan Kabe’ yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir ? Peygamber Efendimizin “Dinin direğidir” buyurduğu ibadet hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir? Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınınen önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan en büyük olan hangisidir? 28,183 ondalık kesrinden büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır ? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 216, fark ise çıkanın 2 katından 9 eksiktir. Buna göre, eksilen sayı kaçtır? Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş sesli)  yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Birbirinin izotopu olan iki taneciğin;I. Fiziksel özellikleriII. Kimyasal özellikleriIII. Çekirdek yükleriniceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Bir gün Peygamberimize falcıların söylediklerinin bazı- larının doğru çıktığı söylenince Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: “Onların haberleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki olaylara ilişkin sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce yalanla aktarırlar.” (Müslim, Selam, 12) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdakilerden hangi yüksek öğretim kurumu değildir? 31 Ağustos 1959 günü Erzurum’a yerleşen çiçeği burnunda asistan, bu şehre pek yabancı sayılmaz. Çünkü anneannesi Erzurumludur.Bu metindeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Öğretmenin ve arkadaşlarınla iletişim kurarken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak doğrudur?  Yarın 19 Mayıs Bayramı kutlanacak. Bu durumda, ilk okula giden kardeş mi daha heyecanlı olur, yoksa liseye giden abim mi? Anayasa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Madeni paraII. Kemikten süs eşyalarıIII. Parlatılmış toprak kaplarIV. Kil tabletlerYukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez? 1961 Anayasa’sının öngördüğü, İnsan haklarını kayıtsız ve koşulsuz bir biçimde gerçekleştirmeye yönelen, kişi hak ve özgürlüklerinin önündeki bütün engelleri kaldırmayı kendine ödev edinen devlettir.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir? Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde her sancaktan (ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivas’ta topla- nacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir.Bu durum, Mustafa Kemal’in ilk amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir?  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için kullanılan isimlerden değildir? Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai” denirdi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Allahuekber Dağları hangi bölgemizdedir? Gövde kelimesinin eş anlamlısı nedir? (–4) · (–13) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ağzın etrafında besinin yakalanıp vücuda alınmasını sağlayan, tentakül adı verilen uzantılar aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde bulunur? Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır? Ev, Okul, Kemal, Edirne, KalemYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusudur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir