S:1

Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunlarından biridir?

Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunlarından biridir? sorunun cevabı "saklambaç oyunu " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?     "Bazı çocuklar kitap okumayı severler." cümlesinde hangi kelime sıfattır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığı düşürülen bir maddenin büzülmesine örnek verilebilir? “Ona güvenebilirsiniz, hep doğru konuşur.” cüm- lesindeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden değildir? Bir kenar uzunluğu 15 cm olan karenin ve bir eşkenar üçgenin çevreleri eşit uzunluktadır. Üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? I believe the boy - - - - more successful in the next exam. Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve - - - - için zekat verilmez.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?  “... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını  verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an-ı Kerim, Sebe’ suresi, 39. ayet)“Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.”(Kitab-ı Mukaddes, Süleyman’ın Meselleri, 28/27)“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az ne kadar olması gerekir? 18 ÷ 2 = 9 bölme işleminde bölünen sayı ile bölümün toplamı kaç eder? Her gün düzenli olarak 18 dakika spor yapan kişi bir haftada kaç dakika spor yapmış olur? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? 27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez?  Güneş’in dış yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak kaç °C’dir?  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden değildir?          a.  478 x 1000 = 478000            c. 3089 x 100 =308900         b.  506 000 x 10 =506000          d.  6508 x 100 = 65080     Yukarıdaki kısa yoldan çarpma işlemlerinden kaç tanesi doğrudur?  Antalya- Malatya arasını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkûm olmamak gerekir? Mary: Will I be successful in the future?Fortune Teller: - - - - . You will be very successful. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına bir örnek sayılmaz?   Hücredeki madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakileden hangisidir? Berilyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cisimdir?  Eğitim gelişmeyi amaçlar, bunun için de bilimsel metotlardan faydalanır. Ancak kullandığı metotlar ne kadar akılcı, ne kadar başarılı olursa olsun insana değer vermeyen ve özünde bu kaygıyı taşımayan hiçbir eğitim sistemiamacına ulaşamaz. Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi sesin kaydedilmesini sağlayan ilk cihazdır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir? Düşüncelerimiz  birbirinden kopuk olursa ne istediğimizi iletemeyiz. İstekler net olmazsa karşımızdakiler ne yapacağını bilemez. Böylece anlaşmazlık doğar. Kırgınlıklar, kavgalar, kinler bitmek bilmez.          Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Aşağıdaki şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir ve kırılması daha zordur? Ülkemizde en uzun gecenin ve en kısa gündüzün yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I can’t, but - - - - Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise  “D”, yanlış ise “Y” yazınız(....) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir.(....) Kuvvet birimi Newton’dır (Nivtın’dır).(....) Halat çekme oyunu, yer çekimi kuvvetine örnek verilebilir.(....) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan aletlere, eşit kollu terazi adı verilir.(....) Rüzgâr, insanlardan bağımsız gerçekleşen bir kuvvettir. Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Üretim kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? 1. Önce teyemmüm için niyet ederiz.2. Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh ederiz.3. Elleri toprağa vurup kollarımızı mesh ederiz.4. Elleri toprağa vurup başımızı mesh ederiz.Teyemmümün alınışıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir