S:1

Aşağıdakilerden hangisi, Medine Döneminde gerçekleşmemiştir?

Aşağıdakilerden hangisi, Medine Döneminde gerçekleşmemiştir? sorunun cevabı "Hendek Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen eklemlerden hangisi hareket etmez?     Canlıların dışında yer kabuğunu meydana getiren bütün kimyasal maddelere ne denir? Kilosunu 5 liraya aldığı eriği, kilosunu 3 liraya satan Nazan, 7 kilo erik satınca kaç lira zarar eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?  Bir sayı örüntüsünde3. terim: 424. terim: 535. terim: 64'tür.Yukarıda verilen ifadelere göre örüntünün 8, 9 ve 10. terimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi farklı elektrik kaynağıyla çalışır?  Ampulu kim bulmuştur  Aşağıdakilerden maddelerden hangisi farklı bir haldedir ?  Şekli üçgensel bölgeye benzeyen trafik levhaları ne ifade eder?     “50 m telin bir kısmı satıldıktan sonra geriye kalan tel, satılan telin 12 m fazlasıdır.“ ifadesine uygun denklem aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? Ankara’da , Güneş  06 .25’te doğup , saat  17.05’te batıyor. Gündüz süresi ne kadardır ? Hangi cümlede el anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri olamaz? Lozan Antlaşması’na göre, kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   Dünya Konut Günü ne zaman kutlanır?  (1) Mahmut Yesari’nin eserleri içinde Bağrıyanık Ömer ayrı bir önem taşır. (2) Eser 1930 yılında basılmıştır. (3) Yer yer efsane ve halk söyleyişlerinden yararlanılarak kurgulanan bu roman, akıcılığı ve söyleyişindeki doğallık ile dikkat çekmektedir. (4) Eserde iç içe girmiş iki olay yer almaktadır; birinci olay bir efsane, ikinci olay ise bu efsanenin kendisidir.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın dil ve anlatımına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır? I. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlarlardı.II. Tarımsal üretim yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.III. Göçebelik sona ermiş ve kerpiçten evler yapılmıştır.Yukarıda verilenlerden hangileri Paleolitik Çağda yaşanan olaylardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk karşısında yapılan tartışmalardan değildir?  A: - - - - do you visit your relatives?B: Once a month. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?  Tesadüfi hatalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Makarna soframıza ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?      Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  “ taze” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?  Bir terzi 80 cm olan kumaşının bir kısmı ile gömlek diktikten sonra 14 cm kumaşı kaldığını gördü. Terzi gömlek için kaç cm kumaş kullanmıştır? Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ramazan takvimi olarak nitelendirilir? Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in doğum yeri neresidir? Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 7 rakamının basamak değeri 700'dür? Bir kedi yavrusunun doğumuna kadar gerçekleşen,I. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiII. Zigotun mitoz geçirerek büyüyüp gelişmesiIII. Üreme ana hücrelerinin mayoz geçirmesiolaylarının gerçekleşme sıralaması aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarındanbiri değildir? Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin eğri yüzü yoktur? Bölünen 28, bölüm 4, kalan 0 olduğuna göre bölen sayı kaçtır? Hangisi kişisel eşyalarımızdan değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur ?  Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir