Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? sorunun cevabı "Melek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

- - - - Onu konuşma eyleminden ayıran şeylerden biri de budur. Yazdığınızda hem geriye hem de ileriye doğru iz bırakırsınız. Halbuki konuştuğunuzda sadece yaşadığınız an’a iz bırakırsınız. “Söz uçar, yazı kalır.” denmesinin nedeni de budur.Düşüncenin akışına göre bu metnin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Köroğlu düşer mi yine şânından Ayırır çoğunu er meydanındanKır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Karac’oğlan der ki yandım kül oldum Her bir deliliği kendimde buldum Dolanıp da kavil yerine geldimKavil yerlerinde bulamadığımBu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarında“sanat” alanında yapılan yeniliklerdenbiri değildir? Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? A = 40 × 30B = 24 000 ÷ 800 ise, A + B toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subiti sıfatlarından birisi değildir? Peygamberimizin(SAS) insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? '' Bedroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır? “Kısa“ sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? İnsan haklarının gelişimi ile ilgili temel belgelerden olan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) aşağıdaki ülkelerden hangisinde yayınlanmıştır? Tapates adı verilen halı ve kilimleri ile ünlenen uygarlık hangisidir?