S:1

Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Hz. İsmail ve Hz. Yakup’un babasıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz? Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında görevli olup, ortak bir kararla atanmış olan bir memur, hakkında verilmiş bulunan soruşturma iznine karşı hangi mercie ve kaç gün içinde başvurabilir? Olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?1. See your doctor.2. Take your pills.3. Go to the hospital.4. Have a rest.  Aşağıdakilerin hangisinde bir isim birden fazla sıfatla nitelenmiştir? Aşağıdaki araçlardan hangisi sesin şiddetini arttırmaz?   Ey ahali! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarılın O da Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetidir. Peygamber efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği  yollar insan için neden önemlidir? Öldük, ölümden bir şeyler umarak.Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.Nasıl hatırlamazsın o türküyü?Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü,Alıştığımız bir şeydi yaşamak.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Bitkilerde bulunan hücre çeperi için;I. Hücre zarının dışında yer alır.II. Hücreyi dış etkilerden korur.III. Tam geçirgendir.IV. Karbonhidrat yapılıdır.verilen bilgilerden doğru olanlarının tamamını belirten seçenek hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.      (……) Sıvı maddelerin şekil verilmiş haline cisim denir.      (……) Ampul doğal bir ışık kaynağıdır.      (……) Maddelerin sıcaklığını kilogram ile ölçeriz.      (……) Göz sağlığımızı korumak için kitaplarımızı çok az ışıkta okumalıyız.      (……) Karışımları ayırarak atık kutularına atmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? Aşağıda verilen maddeler gruplandığında hangisi dışarıda kalır? I. İş veya ikametgâh adresinin bulunmasıII. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmasıIII. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesiIV. Yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmasıV.İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin işleme konulma şartları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Trafik ışıklarından yeşilin yanması ne anlama gelir? Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Ona göre sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Tasvir gücü kuvvetli olan şair, dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçada Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği vurgulanmaktadır?  Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O “Benim yaptığım       işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.Fakat bana yaptıklarımdan değil,       yapacaklarımdan bahsediniz.”diye cevap vermiştir. Parçadaki soruya Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap,O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?   “Bilgisayarlara veri girişi yapmak için kullanılan parçalara giriş birimleri denmektedir.”Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir giriş birimidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında     kullanılmıştır?  Emel: Do you walk?Celal: Yes, .............. .Diyaloğu tamamlayan seçenek hangisidir? "Annem kardeşimi uyutuyor." Cümlesinde fiil (eylem) olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ‘ ünsüz yumuşaması’ na örnek olamaz? Ctrl + X kısayolunun görevi nedir? Bir bilgisayar ağı kurmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?  Kelime işlemci programıdır.Yazı yazmaya ve metin düzenlemeye  yarar. Aşağıdaki sayılardan hangisinin 5 fazlası tek sayıdır? Çözünebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda kimyasal çözünme fazladır.Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisinin yaygın olduğu yerlerde kimyasal çözünmenin daha hızlı olması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sıfat olarak kullanılmıştır? 253 sayısının, yüzler basamağında hangi rakam vardır? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? Kilogramı 12 lira olan zeytinlerden 4 kg aldım. Satıcıya kaç lira vermeliyim? Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır?  are a lot of cars in the street and they can’t move at all because there is a ……… Hastalığa gösterdiği sabırdan dolayı, Kur’an-ı Kerim’in bize örnek gösterdiği peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Bilinci kapanan bir kişide, solunum yolunu tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir? Bir maden işcisinin çalışması hangi emek grubu içinde yer alır?  6/11'i  60 olan sayının  14 fazlasının  2 katı kaçtır? “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? “ Oraların sert havasına katlanmak zordu.” cümlesindeki “sert” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir