S:1

ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir?

ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir? sorunun cevabı " Fetret’ül Vahiy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin etkilerinden biri değildir? Sağlıklı bilgisayar kullanımı düşünüldüğünde koltuğumuzun nasıl olması gerekmektedir. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiyenin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı;I. SürtünmeyleII. DokunmaylaIII. Etkiyle (tesir ile)verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir? Aşağıdaki camilerden hangisi, erken dönem İslam camilerinin yapılmasına örnek teşkil etmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir? Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCBnin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi uçmak fiilinin devam eden bir eylem biçiminde söylenişidir? Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olaylar ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yüceltilmiş efsanevi kahramanlar rol oynar. cümlesi aşağıdaki destan safhalarının hangisiyle ilgilidir? Anayasalarımız ve sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? İnsanlık, aşağıdaki dönemlerin hangisinde üretim ekonomisine geçmiştir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ünlü bir harf aldığında yumuşamaz? Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi bir doğala sayının karesine eşittir? Hava sıcaklığını ölçen araçlara ....................... denir.Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır? We - - - - steak and cheese yesterday night. Benim doğduğum köylerde Buğday tarlaları yoktu Dağıt saçlarını bebek Savur birazDörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı? Aşağıdakilerden hangisi bilimi `etkinlik´ olarak ele alan yaklaşımın görüşlerindendir? Matta,Markos,Luka,Yuhanna hangi ilahi kitabın çeşitleridir? I. Ağaç, demir cevheri ve toprak ..............maddedir.II. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış maddelere ........... madde adı verilir.Yukarıda verilen tanımların doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 30 Vluk potansiyel farkı altında 4A akım geçiren bir iletkenin 30 saniyede harcadığı enerji kaç jouledür? Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde çalışan aktif nüfus oranı daha yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir? Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi diğerlerinden farklıdır? Isıya dayanıklı cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtında kullanılır. Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerden biridir. Son yıllarda çamaşır deterjanlarında da kullanılmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz? 1048 Pasinler savaşı1071 Malazgirt meydan savaşı1176 Miryokefalon savaşıBu üç siyasi gelişmenin ortak yönü nedir? Parayı veren ........................ atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (33 + 57) : 15 işleminin sonucu kaçtır? Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? Your balcony is bigger - - - - ours. Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kader inancının insana kazandırdıklarından biri değildir? İnsanın düşünceleri geçmişe gömülü kalırsa bugünü anlamasına ve gelecekte güzel bir yaşam sürmesine imkân yoktur.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir