Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Pardus işletim sisteminin geliştirilmesine hangi kurum katkı sağlamaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Pardus işletim sisteminin geliştirilmesine hangi kurum katkı sağlamaktadır? sorunun cevabı "TÜBİTAK " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden biridir? Akdeniz ikliminde yetişebilen bir ürünün ülkemizin kuzeyinde de tüketilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?  Müslümanlar, aşağıdaki uygarlıklardan hangilerinin tarih yazıcılığı tecrübelerinden faydalanarak, zengin bir tarih edebiyatı (tarih yazıcılığı) meydana getirmişlerdir?I- ÇinII- RomaIII- İranIV- İbrani  Dengede olan bir terazinin bir kefesinde her biri 4 kg olan 3 kabak, diğer kefesindeise bir kavun ile her biri 5 kg olan 2 karpuz vardır. Buna göre, kavun kaç  kilogramdır? Yeraltı suları, akarsular, göller, denizler ve okyanuslar, aşağıdaki doğal ortamlardan hangisi içerisinde yer alır? Aslı’ nın 30 lirası vardı.Tanesi 3 tl olan kalemlerden 7 tane aldı. Aslı’nın kaç lirası kaldı? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?   Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında kötü iletişimin doğurduğu sakıncalardan biridir? İslam’ın açıkça tebliğ edilmesini bildiren ayet inmeden önce Peygamberimiz (sas) ne kadar süredavetinigizli olarak sürdürmüştür?