S:1

Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydalarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydalarından biri değildir? sorunun cevabı "Vatandaş ile devlet arasındaki ilişki zayıflayacaktır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hititlerin başkenti olan Hattuşaş bugün hangi ilimiz yakınlarındadır? Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mallardan değildir? İnsan tabiatın en zayıf,ama düşünebilen yaratığıdır.Dimağında hafif bir bozukluk,bir damlacık su onun ölümüne sebep olabilir.Tabiat olayları,sel,çığ,deprem...insandan kat kat güçlüdür,ancak tabiat bu gücünün farkında değildir.İnsan,evrenin kendinden daha güçlü olduğunu bilir,evrense bunu bilmez. Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine özellikle başvurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi adezyon (yapışma) olayına örnek olarak verilemez? İnsani Gelişim Endeksi Raporunda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi cümlede soru eki olan mi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir? Organik kimya ile ilgili;I. Karbon temelli bileşikleri inceler.II. Sadece canlı organizmaları inceler.III. Maddelerin ayrılması, birleşmesi ve miktarlarını inceler.yargılarından hangileri doğrudur? Modern felsefe Descartes ile birlikte açık ve seçik doğ- ruları aramaya başlamıştır. Descartesin bu çabasıyla artık felsefe, insan bilgisinin olanaklarını, neyi bilip neyi bilemeyeceğini, nasıl doğru bilgi elde edileceğini araştırmaya yönelmiştir.Bu parçada felsefenin hangi disiplinine ait problemlere değinilmektedir? İnsanoğlu evreni, dünyayı ve insanı açıklamak ve anlamak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Hem felsefe hem de sanat özgür, özgün ve yaratıcı düşünmenin ürünleridir. Felsefe etkinliği akıl ve mantık çerçevesinde gerçekleştirilirken, sanat duygu ve his olarak kendini dışsallaştırır. Varlık, felsefeye kavramsal, mantıksal ve bütüncül olarak konu olurken sanatta güzel ve hoşlanma ölçütleri ile ele alınır.Buna göre sanat ve felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Kuranı Kerimde kaç sure vardır? Bir top kumaşın 8 katı ile 3 katının farkı 80 metredir. Bu topta kaç metre kumaş vardır? Benzil alkolün uygun koşullarda yükseltgenmesi sonucu oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez? Neşet Ertaş, 1938 yılında Orta Anadolu bozkırlarının tam göbeğinde, Kırtıllar köyünde dünyaya gelmiştir. Babası büyük saz ustası Muharrem Ertaştır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Kırşehir, Yozgat ve Keskinin çeşitli köylerinde geçirmiştir. Bozkırın Tezenesi olarak da adlandırılan büyük saz ve söz ustamızdır.Bu metinde Neşet Ertaş ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? I Burnun büyük olması II. Burunun içinde özel bir sıvının bulunması III. Burunun koku alma organı olması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri solunan havanın toz ve mikroplardan arındırılmasını sağlar? Kuran-Kerim, .............. zamanında kitap haline getirilmiş, .................. zamanında çoğaltılmıştır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir? Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin genel ilkelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir? Ruth :Dont misunderstand me, please. I have a question.Carol :No problem. Go ahead.Ruth :Dont you have a job? Whenever I see you, you are at home.Carol :Of course, I have a job but it has - - - -. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi mekanlara örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede tarımın gelişmesine daha az katkı sağlar? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der... Hoca, Timura hediye olarak ne götürmüş? Genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve kuşaktan kuşağa aktarılarak yayılan hayal ürünü hikâyelere masal denir. Masal, her şeyden önce hayalî olayların hikâyesidir ve bu yönüyle öteki türlerden ayrılır. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği bilinmez. Bir başka deyişle masalda yer ve zaman belirsizdir. Masal konuları genellikle padişah, vezir, şehzade, fakir kız veya delikanlı gibi kahramanlar çevresinde gelişir.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İki yaşamlılar (Amfibiler)da kalp üç odacıklıdır. Vücuttan gelen kirli kan ve akciğerden gelen temiz kan kalpte karışıp vücuda pompalanır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir? Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasala- ra işaret etmektedir? Bir şişenin içine pis bir şey konulup ağzı kapatılsa dışı ne kadar temizlenirse temizlensin içi kirli kalmış olur sözüyle asıl anlatılmak istenen hangisidir? Çiçekli bitkilerde polenlerin erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına- - - - denir.Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Namaz vakitlerinde ezan okuyarak Müslümanları namaza davet eden cami görevlisi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumu neyi ifade eder? Cinlerin insana benzeyen yönlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgi her biri günde 14 litre süt veren 3 ineği vardır. Sevgi ineklerinden ayda kaç litre süt alır? (Bir ay 30 gün) İnsanda yokluk duygusuyla birlikte sıkıntı doğuran ve karşılanması gereken biyolojik ve toplumsal olgu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kabarmaksözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? |–3|+ |–4| - |+3| işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir