S:1

Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar?

Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? sorunun cevabı "Hidrojen ve Helyum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ayetlerden hangisi meleklerin özellikleri ile ilgili değildir? Bumin Kağan tarafından kurulmuş. Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir. Ergenekon destanını yazmışlardır.Verilen bilgilere göre bu devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır? İnsan haklarının korunmasındaki engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanatında görülmez? 1 m2 halı üretiminin maliyeti 67₺ dir. ölçüleri 2 m -3m olan bir halı kaç ₺ üretilir? Seçeneklerden hangisi İmanın Şartlarından birisi değildir ? Motosikletler ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur? Bir memur 2300 TL maaş almaktadır. 850 TL kira, 85 TL elektrik, 78 TL su faturasını ödedikten sonra diğer harcamaları için kaç TLsi kalmıştır? A: I have a stomachache.B: - - - - ? Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır? Amy always gets on well with her classmates. However, - - - - . Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde herkes kanun önünde aynı haklara sahiptir. İnsanlar bir başkasını rahatsız etmemek şartıyla dilediğini yapmakta serbesttir. Hiçbir nedenden dolayı ayrıcalık yapılmaz. Halk yönetimdi söz sahibidir. Vatandaşların oy kullanma hakkı vardır. Bu bilgilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangisini değinilmiştir? Ortak kullanılan yerlerin temizliği neden önemlidir? Fotosententik bir canlıda;I. ATP tüketimiII. CO2 kullanımıIII. Enzim kullanımıIV. Oksijen üretimiV. Besin üretimiverilenlerden hangisi yalnızca ışığa bağımlı reaksiyonlar sırasında gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? Gök dibinde havuzunSularda ellerimizBütün emellerimizAnlaştı uzun uzunSular soğuk bir ışık,Bakıyoruz havuza;Suda omuz omuzaİki gölge karışık!Bir kırık ay havuzdaAğır ağır kayboldu.Havuz şafakla dolduGün doğdu ufkumuzdaBu şiirin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;I. göç,II. doğal afet,III. savaşolaylarından hangilerinin etkili ol- ması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki olumsuz etkilerden biri değildir? Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek misin( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Arkadaşlarıyla sürekli yüksek sesle konuşan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir dosya ismi 3 kısımdan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden birisi değildir? Başta devlet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar bu kavramın temel örnekleridir.Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakII. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmekIII. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur? Cenap Şehabettinin şiir sanatında Charles Baudelairein şiir sanatını oluşturan ʻʻCariespandancesʼʼ(uyuşmalar) manzumesinde dile getirdiği renklerin, seslerin, kokuların bir büyük birlik altında birbiriyle uyuşuma girmeleri kuralını Cenap olduğu gibi alır ve manzumelerinde kullanır. O kadar tenkit edilen ân-ı semenfâm (yasemin kokuları) ifadesi aslında ‘‘renklerin seslerinin, seslerin ve renklerin kokularının, kokuların da renkler ve sesleri olduğunu ileri süren Baudelairenin sanat görüşünden sızan düşüncelerden başka bir şey değildir.Bu parçadan hareketle Cenap Şahabettinin etkilendiği sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Jack - - - - late for the school because he - - - - very slow. "Annem bana sözlük aldı." cümlesinde yapım eki alan kelime hangisidir? Nilüfer isimli şiirinde Ben mum alevi gibi hep aynı odakta yazdım şiirlerimi. Ev ve her günkü yaşamalar. Toplumun ve imkânlarımın bana bağışladığıdar dörtgende, gözlerimi her açtığımda karşımda büyük şehrin orta-fakir sınıf, ev, aile ve çevrelerini buldum. Benim bugüne kadar vermek istediğimgerçekler, hiçbir zaman bu sınırların ötesinde olmadılar. sözleriyle tanımladığı şiir anlayışını yansıtmıştır. Bu paragrafta sözü edilen şairaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) adil bir hakim olarak gösterdiği özene uygun bir örnek değildir? Müstehap kelimesinin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? Bakanlar Kurulunun kurulduğu ve göreve başladığı an aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir biçimde gösterilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deniz sözcüğü özel ad olarakkullanılmıştır? Her canlı belli bir olgunluğa eriştikten sonra neslini devam ettirmek için kendine benzer yavrular meydana getirir. Bu, canlıların hangi özelliğidir? Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? Sema bize seslenir; Kalma, gel, işkencede! Ruhumuz ebedîdir; Bunu duy, tek hecede!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir donanımdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir