S:1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir?

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? sorunun cevabı "Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandığında bu görevi kendisine devreden Alman Generali Liman Von Sandersin, ... Yenildik. Bizim için her şey bitti. sözlerine karşı; Savaş, müttefiklerimiz için bitmiş olabilir. Ama bizi ilgilendiren savaş, bağımsızlığımızın savaşı ancak şimdi başlıyor. yanıtını vermiştir.Mustafa Kemalin bu cevabı, onun kişisel özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir? 357 559 sayıda tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Gelirleri medrese, hastane, cami, kervansaray ve köprü gibi kurumların ihtiyaçları için ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Faruğa söz hakkı vermedi.Cümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Hz. Muhammedin (sas) aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder? Çinliler hangi Türk topluluğunun akınlarına karşı Çin Seddini inşa etmişlerdir? 20 ile 30 ‘un arasındaki fark kaçtır? Bir kova su 2 sürahiyi doldurmaktadır. Buna göre 12 sürahi su kaç kovayı doldurur? Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize veren Allahtır (Casiye 13) Bu ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir. Hicret sırasında Peygamberimizi (s.a.v.) arayan Mekkeli müşrikler bir ara Sevr mağarasının girişine kadar geldiler. Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatı için telaşlanan Hz. Ebu Bekire (r.a.) soğukkanlı bir şekilde Tasalanma! Allah bizimle beraberdir. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kimse konusunda endişe edilir mi hiç? buyuran Peygamberimiz (s.a.v.) onu sakinleştirdi.Yukarıdaki cümle peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadoludaki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli cemiyeti Trakyadaki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzonda Pontus devletinin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Yukarıdaki verilen bilgilere bakıldığında Anadoluda kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Man : What do you think of spending our vacation in Canary Islands?Woman: I dont think we can go there. It is too - - - - for us. We cant afford it. (49.50) + (49.51) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nasıl sorusunun cevabı vardır? Şimdi 24 aylık olan kardeşim bir yıl sonra kaç aylık olur? Aşağıda verilen delta ovaları ve bu ovaları oluşturan akarsular eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Çilek ile kirazın ........................ özelliği ikisinin de yazın yediğimiz meyveler olmasıdır.cümlesinde noktalı yere yazılacak uygun ifade hangisidir? Geri dönüşüm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı.İİ. Aruz ölçüsünü savundu ve kullandı.İİİ. Halk masallarından, Türk mitolojisinden yararlandı.IV. Ağır, sanatlı ve süslü bir dille yazma fikrini eserlerinde uyguladı.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Gökalple ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır? Galip kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizden önceki dönem için Arapların çocuklarına karşı davranışlarıyla ilgili yanlış bir bilgi içermektdir? I. Ağaç, demir cevheri ve toprak ..............maddedir.II. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış maddelere ........... madde adı verilir.Yukarıda verilen tanımların doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisini çevremizde diğerlerine göre daha çok görürüz? Esnafın pîri olarak tanınan Türk- İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Ahirete inanan kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir? .............................. bu yüzden ninesine yardım ediyor. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Peygamber (sav) sıklıkla yaptığı ibadetlere..............................denir.Boşluğa hangi kelime gelir? Salondaki, güvenlik görevlisine seslendi. cümlesinde virgül niçin kullanılmıştır? XVII. yüzyılda Avrupanın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşı-lamaya odaklanmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? Bir çocuğun odasını toplaması aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik ve suyu tasarruflu kullanmamızın sonuçlarından biri olabilir? Hangi cümlede sıfat tamlaması zarf tümleci olarak görev yapmaktadır? Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır? I will - - - - to Rome if I find a cheap flight. Doğu Anadolu Bölgesinde, yüksek dağların zirvelerindeki erimemiş karların üzerine yeni karlar yağmaktadır. Bununla birlikte bölgede eğim çok fazla, ormanlık alan ise çok az bulunmaktadır.Bu durum, bu bölgede yaşayanların doğal afetlerden hangisine karşı hazırlıklı olmasını zorunlu hale getirir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir