S:1

Kuran-ı Kerimi anlayarak okumak insana ne kazandırır?

Kuran-ı Kerimi anlayarak okumak insana ne kazandırır? sorunun cevabı "Hepsi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Gerek duymasalar da insanların merak ederek aldığı eşyalar vardır. Bu eşyaları kullanacaklarını düşünürler. Birkaç kez kullanırlar. Heveslerini aldıktan sonra bu eşyaları evin bir bölümüne koyarlar ve orada kalır. Hem evde yer kaplar hem de boş yere para harcanmış olur.Bu metnin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içindehizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır? Brom elementinin sembolü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? UÇAK – DEFTER - GÖZLÜK ürünlerinin kullanım alanlarına göre doğru sıralaması hangi seçenektedir? 1. Mehmet Akif, eserlerini Safahat adlı kitapta toplamıştır.2. Ahmet Muhip Dıranasın en duygusal şiiri Olvidodur.3. İhsan Oktay Anarın ilk romanı Puslu Kıtalar Atlasıdır.4. Orhan Pamukun en sevilen romanı Benim AdımKırmızıdır.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde öznel anlatımsöz konusudur? ‘‘ ..................... göre hava hoş, dışarı güzel. Bu cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakinerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? Türk hikâye ve romanı 1930lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? Mıknatıslarla ilgili;I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur.II. Manyetik kuvvet çizgileri süreklidir.III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla oldu-ğu yerlere kutup denir.yargılarından hangileri doğrudur? Ali isnt at home. He is at school - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş beklenti söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapan bir ek almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatm vardır. Koşmaya başladığımızda artan enerji ihtiyacımızı hızlı soluk alıp vererek, artan ısımızı ise terleyerek dengeleriz. Vücut iç ortamı ile dış ortamını böylece dengede tutmaya çalışırız.Bu durum aşağıda verilen tüm canlıların sahip olduğu özelliklerden hangisine örnek olarak verilebilir? Şunları, bu ay kendim yaptım. cümlesindeki kişi zamiri aşağıdakilerden hangisidir ? Güneşin doğup battığı yöndenAyın doğup battığı yöndenKutup Yıldızından Karınca yuvalarındanPusuladanYön bulmada yukarıdakilerin kaç tanesinden yararlanırız? Kuran-ı Kerimin ilk suresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elini tutmak deyiminin anlamıdır? Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir? Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır. Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam ( ışığı geçiren ) maddedir ? Aşağıdaki yapılardan hangisi yanlızca bitki hücresinde bulunur? Kapı Öğretmeni Burhan' Hangi takımı tutuyorsun diye sordu. Burhan ise Beşiktaş takımını tutuyorum öğretmenin dedi. Buna göre Burhan'ın verdiği cevap nasıl bir veri tipidir? Aşağıdakilerden hangisi, el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınabilecek önlemlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Türkiyedeki Müslümanlar birçok deniz hayvanı haramdır diye yemezken Uzakdoğudaki Müslümanların yemelerini neye göre açıklayabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşının sonuçlarından değildir? Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi. Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak nedir, bilmezdi.Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisinin türü farklıdır? (I) Asırlar boyunca çocuklarımıza Türkçe isimler vermeye çalıştık. (II) Bugün de Türkçe isimlerin en güzel ve anlamlısını bulmak için gayret sarf ediyoruz. (III) İşte bu anlayışla iş yerlerimize de en güzel Türkçe karşılıkları bulmalıyız. (IV) Çünkü bir ülkenin sokaklarına, meydanlarına, dükkânlarına verilen isimler o ülkenin tapu belgesi olarak kabul edilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi dilek-istek cümlesidir? • Yahudiler kendi dinlerini serbestçe yaşayacaklar.• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifadelere yer verilmiştir? Hidrojen elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? 560.358 Sayısının yüzlüğe yuvarlanma sonrası oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 1- süt 2-içmeliyiz 3-her 4-akşamYukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir