S:1

Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır?

Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinde her bir azınlık grubunun kendi içinde özgür iradesinin olduğu, kendi davalarına kendilerinin baktığı, Osmanlı toplumsal barışının en önemli unsuru olan sistemin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin İslama davet amacı ile mektup gönderdiği devlet başkanlarından biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? • Pıhtılaşma bozukluğu oluşturan bir kan hastalığıdır.• Faktör 8 ve 9 pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkar.Yukarıda bazı özellikleri verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir? I. Nohut – un II. Un –pirinç III. Kum – çakılYukarıda verilen karışımlar aşağıda verilen hangi yöntemle ayrılır? Aşağıda parantez içerisinde tanımları verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar eskiden seyahate çıkarken yanlarına yolları gösteren bir harita almayı ihmal etmezlerdi. Gidecekleri yerlere en kısa yoldan ulaşabilmek için bu haritadan yararlanırlardı. Bugün ise aynı iş için akıllı telefon kullanılıyor. Telefonunuzdaki harita uygulamalarından birini kullandığınızda istediğiniz yere kolay ve rahatlıkla ulaşıyorsunuz.I. Teknoloji sayesinde alışkanlıklarımız değişmeye başlamıştır.II. Farklı ihtiyaçlar için akıllı telefonlardan yararlanılabilir.III. Telefondaki harita uygulamaları insan hayatını kolaylaştırmıştır.Metinden yukarıda verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır? Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiç bir ayrım bulunmaması durumuna ne denir ? Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? Bir bakkal yumurtaları birer düzinelik kolilere koyarak satıyor. 48 koli olduğuna göre kaç yumurta vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ailesinin geçimini sağlamak, bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir? Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? bir haritanın ölçeği büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez ? Trablusgarp bugün hangi ülkenin sınırlarındadır? Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın peygamberidir.Yukarıda verilen ifadeyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz? Aşağıdaki limanlardan hangisinin ülkemizin iç ve dış ticaretindeki önemi daha azdır? Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre; Osmanlı ordusuterhis edilecek, orduya ait silah, cephane ve askeri taşıtlarİtilaf Devletlerine bırakılacaktı.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir? Güneş ışınlarının dönme hareketi sonucu Dünyanın bir yüzünü aydınlatarak ısıtması ile aşağıdakilerden hangisi oluşur? 10,24 : 1,6 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 156 dan başlayarak ileriye doğru altışar ritmik sayarken 4. sırada söylediğimiz sayıyı yuvarladığımız en yakın onluk kaçtır? Bir tek sevincimiz oldu bizim Hiç kimse dayanamazHer ruh barınırGeceleri uzaktaki kuşlara ısmarlarızBu dizelerde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangileri kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran da yer alan kıssalardan biri değildir? 5 – 10 – 20 – 25 – 50 - ? Aşağıdakilerden hangisi internet etiğine uygun olmayan bir davranıştır? 6 bardak pirinç için 15 bardak su kullanarak pilav yapan bir aşçının, 1 bardak pirinç için kaç bardak su kullanmalıdır? Bir yerin deniz seviyesinde olduğu düşünülerek hesaplanan sıcaklık değerine indirgenmiş sıcaklık denilmektedir.Aşağıdaki illerin merkezlerinden hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark diğerlerinden daha fazladır? I-Cemaatle kılınması zorunlu olan bir namazdır.II-Yıl içerisinde 52 kez kılınır.III-En az iki rekatını kılmak zorunludur.Yukarıda yazılanlardan hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir? Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslanın, devlet merkezini İznikten Konyaya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? Fetret Devrinden sonra Anadoluda Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı Devletinin en büyük rakibi aşağıdakilerden hangisidir? Kelile ve Dimnenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık okulları ve yabancı okullar da vardı.Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? TBMMnin açılması aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirilmiştir? Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi akaidin konusudur? Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.• 315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye• 101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye• 108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye• 32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelyeBuna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir?(Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir