S:1

Aşağıdakilerden hangisi 25 ‘e eşittir?

Aşağıdakilerden hangisi 25 ‘e eşittir? sorunun cevabı "52" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden kana geçen organik besindir? Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) ne zaman kutlanır? Damlaya damlaya ............ olur? Atasözü hangi sözcükle tamamlanmalıdır? ‘‘Rüzgar uyumuş, ay gülüyor, yıldızlar oyun oynuyordu. cümlesinde aşağıdaki hangi söz sanatı kullanılmıştır? Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve toplam kırk sekiz taşla oynanan zekâ oyunu mangala yenilenmiş yüzüyle meraklılarına sesleniyor. Araştırmalar, mangalanın Orta Asyadan beri yaygın olarak oynandığı, Osmanlı zamanında da varlığını sürdürdüğü ve sosyal ortamlarda önemli bir vakit geçirme aracı olduğunu ortaya koyuyor. Mangala, 2009da Kültür Bakanlığı tarafından zekâ ve strateji oyunu olarak tescil edildi.Bu metinde mangala oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : Dear King, I am a small animal, dont kill me. One day I can help you. The lion said : OK, you are free. The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldnt. He shouted: Help! Help! The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help.What is the main idea of the story? The meal - - - - wonderful. Temsil Heyetine Millî Mücadeleyi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Şube müdürlüğü, tesis müdürlüğü ve basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının kaç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır? ...Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, Ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. (Hucurât sure-si, 13. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Gittikleri gezide Ayşen eski uygarlıklardan kalan kalıntılar, Cihat çevredeki doğal bitki örtüsü, Sibel ise insanların kültürel özellikleri ile ilgili bilgiler toplamıştır. Buna göre Ayşen, Cihat ve Sibel sosyal bilimlerin hangi alanlarında çalışmalar yapmıştır? Ayşe teyzenin 200 gram altını vardır. Bir yıl sonra altınlarının zekâtını vermek isteyen Ayşe teyzenin, yaklaşık kaç gram altını zekât olarak ayırması gerekir? 1. 130 – 50 = 802. 270 – 40 = 2203. 590 – 120 = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? Bir ürünün kimlik kartı diye kısaca tanımlayabi- leceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Şinasiye göre gazete, bilimin ve eğitimin gelişmesiyle ilgili sorunları ele alacak ve halkın anlayacağı dille yayımlanacaktır. Şinasi, bu amaçla bilim ve eğitimleilgili haberlere önem vermiş, hatta bunlarla ilgili ilanları parasız basmıştır. Tasvir-i Efkârı haftada iki gün çıkartmış, iç ve dış haberler için ayrı ayrı sütunlar ayırmış ve bunları Havadis-i Dahiliye ve Havadis-i Hariciye diye süslü başlıklarla vermiştir. Kamuoyu ve düşünce özgürlüğü gibi konularda uyarıcı başyazılar yazmıştır.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemindeki gazetelerin işlevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­ zedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir? 5687 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir? Ceylan 25 kilogram, Şeyma ise ondan 7 kilogram daha ağırdır. İkisi toplam kaç kilogramdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte son sayfalarda aranır? Malazgirt Zaferinden sonra Anadoluda kurulanilk Türk devletleri;● Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar,● Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler,● Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadoluyu imar etmişlerdir.Verilen bilgilere göre Anadoludaki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMMye geçtiğini gösterir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? Elaya öğretmeni MOR KALEM hediye etmiştir.Ela bunu İngilizce nasıl söylemiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyon örneğidir? Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...(Bakara suresi, 256. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Eski Yunanda ve Egede MÖ. 2000lerde Polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Devletlerin merkezinde tapınak bulunur, diğer yapılar tapınağın etrafında yer alırdı. Buna göre Yunanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflardan biri değildir? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Hukukun üstünlüğünde toplum devletin etkisinde olmadığından özgür, çoğulcu ve katılımcıdır, egemenliğin hem sahibi hem de tek kullanıcısıdır.Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede aşağıdaki yargılardan hangisi söz konusu olamaz? Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Gündüz ormanda kaybolan Sena yönünü nasıl bulur? Aşağıdakilerden hangisi yemekte uymamız görgü kurallarından biridir? De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Yukarıdaki İhlas suresinde Allahın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 138 sayısında kaç birlik vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir