S:1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "En küçük asal sayı 1 dir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır? Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Aşağıdakilerden hangisi Olayın özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(.....) İnsanın Allaha karşı ahlaki sorumluklarından biri de kulluk görevini yerine getirmektir.(.....) Müslüman; Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını kabul eden ve Ona teslim olan kimsedir.(.....) El- Aziz, emniyet ve selamet veren anlamına gelir.(.....) İffet, bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir.(.....) Kuran okumak bir ibadettir. 1. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. 2. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan tek servettir. 3. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. 4. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır? Altı çizili özel isimlerin hangisinde, yazım yanlışlığı yapılmıştır? Kayısı kuruyunca kütlesinin 1/3' nü kaybetmektedir. 540 kg kayısı kuruyunca kaç kg gelir? Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre türetilmiş bir büyüklüktür? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde fiil kendiliğinden olan bir durumu belirtmektedir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır.Yukarıda anlatılan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarınıza veya dosyalarınıza zarar verebilecek web sitelerini önlemek için yasak siteler bölgesinde güvenlik ayarlarımızı hangi düzeyde tutmalıyız Hunlar, keçe çadırlar içinde oturmuşlar ve besledikleri koyun, at ve sığır sürülerinden elde ettikleri ürünlerle geçinmişlerdir. Göçebe hayat şartları nedeniyle süs eşyaları, kemer tokaları gibi taşınabilir eşyalar üzerine kurt, kaplan, geyik ev at gibi resimler çizmişlerdir.Bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? Okulun yönetimi görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aslında dile saygı, dosta beslenen saygı olmalıdır. Gerçekten de vazgeçilmez bir dosttur dil. Biz insanlar dilsiz yaşayamayız. O, en büyük yardımcımız bizim. Dünyayı mı bilmek istiyoruz, dilsiz olmaz bu. İçinde yaşadığımız dünyayı bilmeden de var olamayız.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Resulullah'ın(a.s.m) vefatından sonra Kim 'Muhammed öldü' derse, onu kılıcımla iki parça ederim diyen sahabe kimdir? Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? Aşağıdakilerden kelimelerin hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Namazın şartları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdakilerin hangisinde en uygun olarak belirtilmiştir? Hz. Muhammed annesi .................. ölünce , dedesi ............................. in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası ........................in yanında evleninceye kadar kalmıştır. cümlelerindeki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir? Kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı, koruyucusu, yüce ve tek varlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir kayaç türü değildir? Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda etkili olan faktördür? Aşağıdaki peygamber ve kitap eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Bir yılın önemini gidin sınıfta kalmış bir öğrenciye sorun. Bir haftanın önemini gidin haftalık bir gazetenin editörüne sorun. Bir günün önemini gidin gündelikle çalışan bir işçiye sorun. Bir dakikanın önemini gidin uçağını o dakika kaçırmış bir işadamına sorun. Bir saniyenin önemini gidin ölümcül bir kazadan kıl payı kurtulana sorun. Bir mili saniyenin önemini gidin olimpiyatlarda gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalan sporcuya sorun.Yukarıdaki alıntı size hangi kavramın önemini vurguluyor? Diyafram ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki, on kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı...Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Her horoz kendi çöplüğünden öter.Yukarıdaki atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler? Nilgün : - - - -?Jane : I bought souvenirs, tried local dishes and took lots of photographs. Aşağıdakilerden hangisi belediyeyi oluşturan organlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin üretim, dağıtım ve tükretim aşamasında yer almaz? Bakkaldan yumurtaları sen alabilirsin ............düşürmemeye dikkat et. Anlam bütünlüğünü sağlamak için bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? 789 sayısı için hangisi söylenmez? Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların yerini belirten bir sıfat vardır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir