S:1

246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir?

246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir Bilinen en büyük Geniş Alan Ağı aşağıdakilerden hangisidir? İl Eğitim Denetmen yardımcısı olabilmek için öğretmenlikte geçirilen süre en az kaç yıl olmalıdır? Uzun süren uçak yolculuğundan sonra nihayet şehre ulaştık. Dedemi hastaneye götürdük. Biz de lokantaya giderek bir şeyler yedik. Birkaç gün sonra geri döndük.Yukarıdaki paragrafta hangi hizmet alanından söz edilmemiştir? Hangisini çalıştırmak için elektrik kaynağına ihtiyaç yoktur? Hz. Muhammed(sav), peygamber olmadan önce ne iş yapardı? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelime değildir? Allahın kendisini her zaman ve her yerde görüp gözettiğine inanan bir insanın aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Sivas Kongresi öncesi işgal kuvvetleri ve Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıkartarak kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmışlardır. Bu olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal, aldığı tedbirlerle kongrenin gerçekleşmesini sağlamıştır.Buna göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olması, gerçekleşmesi çok yakın"anlamında bir söz kullanılmıştır? Boyunun uzunluğu 160 cm olan Elif kardeşi ile yanyana durmaktadır. Elifin gölgesinin uzunluğu 2 m kardeşinin gölgesinin uzunluğu 1,5 m olduğunagöre kardeşinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? Mustafa Kemalin askerlik görevleriyle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? Hangi kelime çoğul isimdir? Elimi çok dallı bir ağaç gibiTutarım gökyüzüne IBir deve gürültüler içinde koşar, koşar, koşarken IIGüneş doğmadan evvel varmak için III IVUfka...Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? 239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur? İçinde 1825 g zeytinyağı bulunan bir bidonun kütlesi 1926 g dır. Buna göre bidonun boş ağırlığı kaç gramdır? Tümevarım yöntemi aşağıdakilerden hangisine dayanır? Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk Döneminde devleti tehdit eden iki tehlike, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? kitap sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez? Fen bilimleri dersinde öğretmen şu haberi okur: Ormanlık alana atılan cam kırıkları, saydam maddeden yapılmış kaplar, su dolu cam ve pet şişelerin neden olduğu yangınlar çıktı.Öğretmen, öğrencilerine bu atıkların neden yangın çıkardığını sorar.Mert : Bu atıklar saydam maddeden yapıldığı için güneş ışınlarını kırdıktan sonra dağıtmıştır.Fatma : Bu atıklar, ince kenarlı mercek görevi görmüştür.Selma : Bu atıklar, üzerine düşen güneş ışınlarını kırarak bir noktada toplamıştır.Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur? Dik kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli ne kadar süreyi aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir? FİL kelimesinin ingilizcesi hangisidir? İzokorik sistemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Güneş'in gün boyunca farklı yerlerde görünmesinin sebebi nedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüğe eklenmiş -ki'lerden hangisi ilgi adılıdır? Pikniğe sizinle gelecektim ..............hastalandım. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygun olur? Haccın farzlarından biri olarak Mekkenin Arafat denilen bölgesinde, zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden, Kurban Bayramının ilk günü güneş doğuncaya kadar bir müddet beklemeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu önermeye örnek olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz? Hangi maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır? Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan basıncın küçülmesi günlük yaşamı kolaylaştırır? Silindire giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir