S:1

20 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır?

20 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Sporcu" sözcüğü kaç heceden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? 1- 31 MART olayı 2-İkinci Meşrutiyetin ilanı 3-Balkan savaşlarıYukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ? Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüsü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente yapılan göçleri önlemek için alınabilecek tedbirler arasında gösterilemez? Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y harfini yazınız. (....) İnternetteki her bilgi doğrudur.(....) Şifremizi unutma ihtimaline karşı birkaç arkadaşımıza söylemeliyiz.(....) Adres satırında https ile başlayan sitelerden alışveriş yapmalıyız.(....) Bilgileri sadece tek bir siteden değil farklı sitelerden karşılaştırarak araştırmalıyız.(....) Emek hırsızlığı olmaması için mutlaka kaynakça belirtmeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır? (I) İstanbulun üstünde ne tür tarihî yapıların olduğu az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. (II) Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. (III) Yağmurlardan süzülen veya kentin kilometrelerce ötesinden su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. (IV) Sarayın, büyük kiliselerin, askerî kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru Yerebatan Sarnıcıdır. cümlesi getirilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır? I. Kan davalarının yasaklanması II. Faizin yasaklanması III. İçkinin yasaklanması IV. Kadın haklarının korunmasıYukarıdakilerden hangisi, Veda Hutbesinde dikkat çekilen hususlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ay adıdır ? 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12 veri grubunun ortancası tepe değerinden kaç fazladır? Ders aralarında sınıfımızı ................ Noktalı yere hangi kelime gelirse cümle bilgi yönünden doğru olur? Paralelkenar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde vakit şartı aranmaz? 5 0 9 rakamlarından oluşturulacak en büyük çift sayı kaçtır? Çekirdek, ışık küre, renk küre ve ............................. Güneşin katmanlarındandır. Boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Thomas : Are you thirteen years old?Jeff : No, my elder brother, Sam, is thirteen. I am - - - -. Nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Bazen dakikalarca elimizde kalem, duygu ve düşüncelerimizi kâğıda aktaramıyoruz. Aslında bu durumun üstesinden gelmenin bir yolu var. O yol; neyi, nasıl yazacağımızı önceden tasarlayıp düzenlemekten geçiyor. Nasıl bir giriş yapacağımızı, gelişme bölümünde hangi örnekleri sunacağı- mızı, yazmaya başlamadan önce belirlemeliyiz.Derli toplu bir yazı yazmak istiyorsanız bunu bir denemelisiniz.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 400 ise gelme açısı ................... olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir sınıfta bulunan 21 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartı ile kaç tande dama tahtasına ihtiyaç vardır? Selma bir kuruyemişçiden aldığı 500 gr fındığın 200 gramını yedi. Ne kadar fıstığı kalmıştır? İnsanların farklı özelliklerine ........... göstermeliyiz. Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdaki hangi duruma para cezası verilmez? Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir. Verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi iç ticarete girmez? • Solunum sisteminde havanın dışarıdan girdiği ilk kısımdır.• Alınan havayı nemlendirir ve ısıtır.• İçindeki kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar.Verilen bu özellikler solunum sistemimizdeki yapılardan hangisine aittir? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayının sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru çözümlenmiştir? Aşağıdaki önermelerden hangisinin tek ana bileşeni vardır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Peygamber Efendimizin Hz. Mariyeden dünyaya gelen çocuğunun ismi aşağıdakilerden hangisidir? Doktorlar hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları ............. yazarlar. Yukarıdaki ifadede noktalı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesinde yer alan ve Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir. ifadesiyle açıklanan temel özgürlük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder? Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi göçün kültürel etkileşime neden olduğuna kanıttır? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağ türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir