Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "570 : 30 =19" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kemiklerin gelişimi ve korunmasından ........................................ minerali sorumludur.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ”Karınca, ……….bir hayvandır.”Cümlesini hangi kelim ile tamamlamak uygun olur?  Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir?   Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerindendir?  Aşağıdakilerden hangisinin birler basamağında bir sayısı vardır? Londra Konferansı kararlarını kabul etmeyen TBMM’ye karşı Yunan ordusu ---- savaşını başlatmıştır.Yukarıda verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bir birey aşağıdakilerden hangisine doğuştan sahip olur? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? I. Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.II. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.III.  Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 30, en çok 75 dakika süre verilir.IV. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.V.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında “etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? I. tramvay –  ulaşımII. telgraf -  eğitimIII. bilgisayar - eğitimIV. televizyon - ev işleriYukarıda verilen teknolojik ürünler ile kullanım alanları eşleştirilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur? Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister. Vezir ise her koyunun kendi bacağından asılacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşısındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu, bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını anlar.Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?