S:1

310.062 okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

310.062 okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "üç yüz on bin altmış iki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Cumhuriyeti kuran ve birçok yenilikler yapan lider kimdir? Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır Hiç kimse zorla çalıştırılamaz Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? I- BatıcılıkII- MilliyetçilikIII- İslamcılıkMustafa Kemalin yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir? 12 ekmeğin yarısı ile çeyreğinin toplamı kaç ekmek eder? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? • Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zâriyât suresi, 56. ayet)• Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. (Hicr suresi, 99. ayet)Bu ayetlerde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Koşan elbet varır, düşen kalkar;Kara taştan su damla damla akar,Birikir sonra bir gümüş göl olur.Arayan hakkı en sonunda bulur.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I.İsrafı önler.II.Çevreyi korur.III.Daha sağlıklı beslenmemizi sağlar.Geri dönüşümü yapmak yukarıdakilerden hangilerini sağlar? Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletine ekonomik olarak etkisi en azdır? Göz sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? YÖN BULMA YÖNTEMLERİ1 – Karınca Yuvası 2 – Bulutlar3 – Pusula 4 – Güneş 5 – Kutup Yıldızı 6 – Ay Yukarıdaki yön levhalarında yazılanlardan hangisine bakarak yönümüzü bulamayız? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? Vatan kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ‘‘Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______vardır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi cisimdir ? Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? 56 tane yumurta, her biri sekizli olan kolilere konuldu. Kaç tane koli kullanılmıştır? "Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.Ormanlar koynunda bir serin dereDikenler içinde sarı gül vardır.Dörtlüğün teması (ana duygusu) nedir? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti‟nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir? AB iki basamaklı asal sayısının rakamları yer de- ğiştirildiğinde elde edilen BA sayısı iki basamaklı bir çift sayıdır. Bu şartı sağlayan kaç AB doğal sayısı vardır? Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar alanında ünlü bir kişidir? Kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde bulunduğu, çeşitli paylaşımlar yaptığı bir tartışma alanıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ihtiyaçtır? Köşegeni olmayan tek çokgen ................................ dir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İğne yapar. dediler doktordan korktuk, Ceza yazar. dediler polisten korktuk. Daha üzücü olan ise Düşük not verir, azarlar. dediler öğretmenden korktuk. Öğretme - öğrenme ortamlarında korkunun değil, sevgi ve güven duygularının hakim olması gerekir. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Fakat biz aslana Kaliteli eğitim almış. değil, İyi eğitilmiş. diyoruz.Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir? Hangisi meridyenlerin özeliklerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Taşıt yollarının iki kenarında bulunan, yayalarının yürümesine ve taşıtların durmasına yarayan çakıl veya toprak bölüme ne ad verilir? Varlığın hem maddeden hem de düşünceden oluştuğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci ikilemeden oluşmuştur? • M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çinin büyük filozofu ve din kurucusudur.• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına inanmıştır.Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? 1920li yıllarda yazdığı şiirlerle edebî gelenekten kopuşu getirdi. Nazım Hikmet havasında şiirler yazdı. Zamanın Batıda moda olan fütürist, kübik ve gerçeküstücü şiir akımlarını denedi. 20. yüzyılın sanat akımlarının etkisi altında yazılmış şiirleriyle yenileşme sürecinde kendinden sonraki şairlere yol gösterdi.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Zehra, bir buz kalıbını buzdolabından çıkartarak buzun önce su, sonra da buhar haline gelmesini sağlıyor. Zehra, burada sırasıyla hangi olayları gerçekleştirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 4'ün katlarından değildir? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Avrupa Günü ne zaman kutlanır? Okunuşu yirmi bir milyon üç yüz elli dört bin dört yüz kırk sekiz olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir