S:1

Dört yüz yetmiş dokuz bin beş yüz otuz iki sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Dört yüz yetmiş dokuz bin beş yüz otuz iki sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "479532" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir? Bir mağazada bir pantolon 25 TL, bir gömlek 15 TLdir. Ahmet 2 gömlek ve 2 pantolon almıştır. Buna göre Ahmet bu mağazada ne kadar para harcamıştır? Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız?( ) Koşma, korku, heyecan, egzersiz vb. durumlar nabız sayımızı artırır.( ) Katı maddelerin şekil almış haline cisim denir.( ) Maddelerin hacimleri eşit kollu terazi ile ölçülür.( ) Durağa yaklaşan bir otobüs, hızlanma hareketi yapar.( ) Megafon ve hoparlör gibi araçlar sesin şiddetini arttırır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde ...Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. diye buyurmuştur. (Ebu Davûd, Menâsık, 96-97.)Yukarıdaki hadiste belirtilen salavat kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlamaktadır? Nazlı, yüksek bir tepeye çıkıp köyünü seyretti.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır? Aşağıdaki deyimler taşıdıkları anlama göre gruplandırıldığında hangisi dışarda kalır? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir? Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine denk gelen zaman dilimi hangisidir? Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir? A ve B açılarının ölçüleri toplamı doğru açının ölçüsünden 43° eksiktir. A açısının ölçüsü 76° olduğuna göre, B açısının ölçüsü kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat tiyatrosunun özelliklerinden değildir? Plüton, 1930'da keşfedildikten 2006'ya kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir. 2006'da kendisinden %27 daha büyük Eris isimli uzay cismi keşfedilince Plüton gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Yani 8 yıl öncesine kadar gezegen olarak derslerde öğretilen Plüton 2006'dan bu yana yalnızca bir uzay cismidir.Yukarıdaki örnek olaya göre internette ulaşılan bilgilerin hangi özelliğe sahip olması beklenir? Hangi cümlenin sonuna iki nokta (:) konulmalıdır? Aşağıdaki gök cisimlerden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Kurtuluş Savaşında aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi 30 sayınının asal çarpanlarıdır? Bir dondurma dolabında her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutulardan 50 tane vardır. Buna göre 4 dondurma dolabında kaç adet dondurma vardır? Yaygın Eğitim ve Öğretim ile Açık Öğretim hizmetlerini yürüten müdürlük / birim hangisidir? Servetifünun devrinin yazarları, Tanzimat devri gibi sık olmasa da hikâyelerinde kölelerden ve bunların hayat maceralarından bahsederler. Ama bu bahsedişlerinin bir kısmı geçmişi hatırlama, anma bağlamındadır. Kadın artık bir fert olarak varlığını kabul ettirmiştir. Bu dönemde eserlerin temalarında önemli gelişmeler görülmeye başlamıştır. Hikayelerde kadın erkek ilişkileri büyük ölçüde farklılaşmış, aşk konusu daha belirgin ele alınmıştır. Kadınlar Batılı hemcinslerinin niteliklerine sahip olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu dönemde giyinme, eğlenme alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Böyle bir değişim doğal olarak esaret temasının işlenilebilirliğini azaltmıştır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemini etkileyen sosyal ve kültürel ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? ... En basitinden çarşı pazarlarda otuz kırk yıl ön- cesinin ürünlerinden anlı sanlı meyve ve sebzeleri göremiyorum. Tezgâhları kingler, gıseenler sardı; Amasya elmasını nadiren buluyoruz. Onun yerine starkingler, goldenler tahtlara kuruldu. Annemin ferik elması dediği o kokulu pembe sarı elmalar da yok artık.Konusu dikkate alındığında, bu metin aşağıda- kilerin hangisiyle başlamalıdır? Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 56 . 17 + 56 . 28 = 2520 işleminin ortak çarpan parantezi ile yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti...Yukarıda Habil ile Kabilden bahseden bir ayet bulunmaktadır. Bu ayetin anlattığı olayın devamında ne olmuştur? Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca önümüz hangi yönü gösterir? Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? ( 5 10 15 .... ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından yalnız Türk mimarlığında değil,bütün dünya mimarlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır. Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? s, a, t, t, i, n, oVerilen harflerin doğru sıralaması hangi seçenektedir? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir? Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Hangi bölgemiz hem Avrupa, hem de Asya kıtaları üzerinde bulunur? Kamu kurum ve kuruluşları, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personel sayısının yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir