S:1

‘Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak ......kazanırız. Yanlış ve kötü davranışları yaparsak .........işlemiz oluruz.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

‘Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak ......kazanırız. Yanlış ve kötü davranışları yaparsak .........işlemiz oluruz. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? sorunun cevabı " Sevap – Günah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) davar sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde "oğlan sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocu-ğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Jack: What kind of a holiday do you plan to have?Tom: - - - - , so Im planning to have a beach holiday this year. Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kemikler yassı kemiktir? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? - - - - dont we go and get a cup of coffee? Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? Çevresi 22 cm olacak bir dikdörtgen hangi uzunluğa sahip çubuklar kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi basit isimdir? Gizems exam results are - - - - than Çınars. Türkiye nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem nedir? Öğlen ........... yerken, öğretmenimizin dünyanın şekli ile ilgili anlattıkları aklıma geldi. Yukarıdaki sözlerin sahibi olan öğrenci acaba hangisini yemiştir? Bir seyyar satıcı arabasına doldurduğu 225 kilo meyveyi 1. gün 76 kilo, 2. gün birinci günde sattığı meyvenin yarısı kadar, 3. gün ise 2. Günde sattığı meyveden 8 kilo fazla meyve satmıştır. Acaba 3 günde sattığı meyve kaç kilodur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Zekat kimlere verilmez? 560 020 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 1. Doktor2. Polis3. AvukatNumaralanmış mesleklerden hangileri insanların güvenlik ihtiyacını karşılar? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapılacak olan bir eylemi ifade eder? 5A iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise Anın alabileceği en küçük değer kaçtır? 78 sayısındaki 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? Zitvatorok Antlaşması hangi Osmanlı padişahı döneminde imzalanmıştır? Mustafa ve 4 arkadaşı 45 bilyeyi kendi aralarında paylaşıyorlar. Her birine kaç bilye düşer? 6, A, B, 21, 26, C, ...Yukarıdaki aritmetik diziye göre A + B - C kaçtır? 1 tanesi 160 Kr olan kalemlerden 6 tanesi kaç Kr ‘ dir ? Bir pasta 8 kişi arasında eşit şekilde paylaştırıldığında bir kişiye düşen miktar aşağıdakilerden hangisidir? Bir onluk beş birlikten oluşan sayı kaçtır? Dünya nın en ağır katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize ilk inen sure nedir? 15 dilim pastanın 3 dilimini ben yedim. Arkadaşlarıma da 7 dilim pasta ikram ettim. Kaç dilim pasta kaldı? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Türkiyenin ilk, dünyanın ılıman iklim kuşağındaki en büyük Geofit Bahçesi hangi ilimizde açılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Mekkedeki müşriklerin baskıları artınca Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir? Düşmanlarımı bağışlıyorumDaha çok seviyorum dostlarımıHer uyanışımda.Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? I. Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmalarıII. İngilizlerin Musul Meselesini kendi lehlerine çözmek istemesiIII. Bölge halkının şapka inkilabına karşı çıkmasıYukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait isyanının çıkmasında etkili olmuştur? Şiirde anlam sorunu, öyle içinden kolay kolay çıkılacak sorunlardan değildir. Genel olarak aklın kurallarına uygun olan sözlere anlamlı, olmayanlara anlamsız, der geçeriz. Şiirde ise anlamsızlıktan çok; yoğun anlamlı, çok anlamlı olmak bir ilke olabilir. Nitekim bu yolu seçenler, bugün de ayaktadırlar. Çeşitli çağrışımlarla dolaylı bir anlam yaratmak şiirin, sanatın eskimeyen özelliklerinden biridir. Bir düşler evreni olduğu için çarpıcı bir anlam ışığı, bir duygu şimşeği yaratmak da şiir sanatının ilkelerindendir. Şiirin bir başka ilkesi de ses ve anlamdan meydana gelen bir bütünlüğünün olmasıdır.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Farklı anlamlara gelebilecek şiir yazanlar kalıcı olmuştur.B) Öğretici yanı olan şiirler daha çok beğeni toplamıştır.C) Şiir ahenk ve mananın birleşimden oluşur.Şiirde imgeli bir anlatımla düşler ve hayaller dile getirilir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir