S:1

Kutsal kitabımız aşağıdakilerden hangisidir?

Kutsal kitabımız aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kuran" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir? Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkıyla bağdaşan bir davranıştır? (–3) · (+4) – (–2) · (–10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ağız sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Çukur aynaya paralel gelen ışınların yansıdıktan sonra kesiştiği yere ne ad verilir? Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Silgini bana verebilir misin ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Bir basamaklı çift sayılar hangi şıkta verilmiştir? 23 x 32 x 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelime değildir? 5798 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır? Serpilmeye başladı bir rüzgâr ince ince, Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.Faruk Nafiz ÇamlıbelBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden han­gisi fiilimsidir? Şartları uygun olan her müslüman için Farz olan hac ibadetinin yapılması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? İlk özel gazete kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi, iki yıldan kısa aralıklarla ve çok sayıda yapılan doğumların anne, çocuk ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? "Dünya'nın çapı yaklaşık olarak Ay'ın çapının 4 katıdır. Güneş'in çapı isen Dünya'nın çapının 109 katıdır. Oysa gökyüzüne baktığımızda Ay ve Güneş neredeyse aynı büyüklüktedir.Yukarıdaki açıklamaya göre hangi sonucu çıkarabiliriz? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözüyle anlatılmak istenen duygu aşağıdakileden hangisidir? Kemiklerimizin yapısından kalp atışımızın düzenine kadar vücudumuzda çok çeşitli görevleri vardır.Yukarıdaki hangi besin grubunu anlatmaktadır? % 36 kârla satış yapan manav satışlardan sonra elektronik terazisinin % 25 fazla gösterdiğini fark etmiştir.Buna göre manavın gerçek kârı yüzde kaçtır? Kömür deposundaki 15 t kömürün önce 6420kgı , sonra 3870 kgı satılıyor.Kalan kömür kaç kgdır? Otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşumGökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum Necip Fazıl KısakürekAşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? "Bilmeceler bizi eğlendirdi." cümlesinin öğeleri nasıl sıralanmıştır? Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir? Kuran-ı Kerimin ilk suresi aşağıdakilerden hangisidir? Ay için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Anlaşması ile düşmanlar hızla yurdumuzu işgale başlamıştı.Aşağıdakilerden hangisi Fransızların işgal ettiği yerlerdendir? Can arkadaşında gördüğü bir bilgisayar oyununu internette araştırarak bir yazılım aracılığıyla bilgisayarına indirmiş ve oynamaya başlamıştır. Bu oyun normalde internette 30 TL karşılığında lisanslı olarak satılmaktadır.Can bu oyunu izinsiz indirip oynayarak aşağıdakilerden hangisini yapmış olur? Fatih, bir cismi sıkarak kuvvet uyguluyor. Cisim önce şekil değiştirip, sonra tekrar eski haline dönüyor. Fatih' in kuvvet uyguladığı cisim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? En değerli doğal kaynaklarımızdan biri, ormanlardır. Orman varlığı açısından en zengin bölgemiz ise ..........dir. Bu nedenle, bölgede orman ürünleri fabrikaları kurulabilir. Ancak, son zamanlarda çıkan yangınlar düşünüldüğünde halkın bilinçlendirilerek ormanların korunması gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki bölgelerden hangisi getirilmelidir? Yaşam, sözlerin dillendirilmesiyle başlar ve yine öylece biter. Biyolojik ve metafizik yapısının sürekliliği için insana gerekenlerin bir adım ötesinde konuşmak eylemi vardır. Soluyan, bedeni için gerekli besinleri alan ve diğer yaşamsal gerekleri karşılayan insan, bundan hemen sonra konuşmaya gerek duyar. Çünkü konuşmak, yaşam sürecinin omurgasını oluşturan iletişim gereksiniminin asal eylemidir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi kulaçla ölçülmez? Kuranın en kısa suresidir.Kuranın ilk suresidir.Kuranın en uzun suresidir.Kuranın son suresidir.​Yukarıdaki cümlelerin cevapları hangisidir? Vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? Millî Mücadelede Güney Cephesinde işgallere karşı direniş kimlere karşı yapılmıştır? Peygamberimiz Hz. Muhammed öldüğü zaman kaç yaşındaydı? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir? Tam gölge ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1. Bir ışık kaynağı gerekir.2. Saydam madde olmalıdır3. Cisim ile gölgesinin şekli benzerdir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir